1

Bàn ủi (20)

0 Bộ lọc

Bộ lọc

0 Bộ lọc
Loại sản phẩm
Giá

Bàn ủi hơi nước

 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  EasySpeed Bàn ủi hơi nước

  GC2042/40

  • 35g hơi nước/phút; hơi tăng cường 100g
  • Mặt đế bằng gốm
  • Khử vôi hóa
  • 2100 Watt
  xếp hạng tổng thể / 5
  1.219.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  EasySpeed Bàn ủi hơi nước

  GC2046/20

  • Hơi phun 35g/phút; hơi tăng cường 110g
  • Mặt đế bằng gốm
  • Tự động tắt an toàn + Khử cặn
  • 2200 Watt
  xếp hạng tổng thể / 5
  1.309.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  EasySpeed Advanced Bàn ủi hơi nước

  GC2676/20

  • 2400 W
  • Hơi phun tăng cường 180 g
  • Hơi phun liên tục 40 g/phút
  • Mặt đế bằng gốm
  xếp hạng tổng thể / 5
  1.409.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  EasySpeed Advanced Bàn ủi hơi nước

  GC2670/20

  • 2300 W
  • Hơi phun tăng cường 170 g
  • Hơi phun liên tục 35 g/phút
  • Mặt đế bằng gốm
  xếp hạng tổng thể / 5
  1.269.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Bàn ủi hơi nước

  GC1433/30

  • 2000 W
  • Xả cặn
  • Mặt đế chống dính
  xếp hạng tổng thể / 5
  699.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  EasySpeed Bàn ủi hơi nước

  GC1020/70

  • 20g hơi nước/phút; hơi tăng cường 70g
  • Mặt đế chống dính
  • Khử vôi hóa
  • 1800 Watt
  xếp hạng tổng thể / 5
  689.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  EasySpeed Bàn ủi hơi nước

  GC1028/20

  • 25g hơi nước/phút; hơi tăng cường 100g
  • Mặt đế bằng gốm
  • Xả cặn
  • 2000 Watt
  xếp hạng tổng thể / 5
  899.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Featherlight Plus Bàn ủi hơi nước với mặt đế chống dính

  GC1426/39

  • Hơi phun 18 g/phút
  • Hơi phun tăng cường 65 g
  • Mặt đế chống dính
  • Xả cặn (Calc-clean)
  xếp hạng tổng thể / 5
  529.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Featherlight Plus Bàn ủi hơi nước với mặt đế chống dính

  GC1423/40

  • Hơi phun 15 g/ph
  • Mặt đế chống dính
  • Xả cặn (Calc-clean)
  xếp hạng tổng thể / 5
  499.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  EasySpeed Bàn ủi hơi nước

  GC1756/20

  • Hơi phun tăng cường lên đến 100 g
  • Mặt đế bằng gốm
  • Chức năng ngăn rỉ giọt
  • Tự động tắt
  xếp hạng tổng thể / 5
  999.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Bàn ủi hơi nước

  GC1440/20

  • 2000 W
  • Xả cặn
  • Mặt đế bằng gốm
  • Chức năng ngăn rỉ giọt
  xếp hạng tổng thể / 5
  929.000 đ *
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Featherlight Plus Bàn ủi hơi nước với mặt đế chống dính

  GC1426/79

  • Hơi phun 18 g/phút
  • Hơi phun tăng cường 65 g
  • Mặt đế chống dính
  • Xả cặn (Calc-clean)
  xếp hạng tổng thể / 5
  579.000 đ *

Bạn không tìm thấy thông tin cần tìm?

Xem tất cả sản phẩm
* Giá bán lẻ đề xuất

Các sản phẩm đã xem gần đây

 • -{discount-percentage}%