1

Đăng ký sản phẩm

Để đăng ký một giao dịch mua hàng mới, bạn vui lòng chuẩn bị sẵn sản phẩm và đăng nhập vào tài khoản MyPhilips của bạn.

Đăng nhập ngay

 

Bạn mới sử dụng MyPhilips? Tạo tài khoản

Đăng ký giao dịch mua hàng của bạn để khám phá các lợi ích

Bảo hành
Bảo hành kéo dài
đối với các sản phẩm được chọn
Phụ kiện
Mua phụ kiện
cho các sản phẩm Philips của bạn
Câu hỏi thường gặp và hỗ trợ
Truy cập nhanh
vào Câu hỏi thường gặp và hỗ trợ

Cách thức hoạt động

 

1. Để đăng ký sản phẩm của bạn, bạn cần đăng nhập vào tài khoản MyPhilips của bạn. Bạn không có tài khoản? Bạn có thể đăng ký tại đây.

 

2. Đăng ký sản phẩm của bạn và tận hưởng các lợi ích. Bạn cũng có thể tải lên bằng chứng mua hàng của bạn để hỗ trợ cho mục đích bảo dưỡng hoặc sửa chữa, nếu cần.

Câu hỏi thường gặp

Nếu bạn đã được thông báo rằng bạn có thể kéo dài bảo hành, trước tiên bạn cần có tài khoản My Philips. Bạn có thể đăng nhập hoặc tạo một tài khoản tại đây. Sau đó, bạn có thể đăng ký sản phẩm của bạn. Hãy chuẩn bị sẵn sản phẩm khi đăng ký vì bạn sẽ cần cung cấp mã kiểu sản phẩm.

Với tài khoản MyPhilips, bạn có thể:

  • Truy cập tất cả thông tin sản phẩm của bạn ở một nơi duy nhất (đơn hàng, dịch vụ đăng ký, v.v.)
  • Đăng ký nhận tin tức và khuyến mãi độc quyền
  • Dễ dàng tìm thấy thông tin và phụ kiện cho tất cả các sản phẩm Philips của bạn
Bằng chứng mua hàng là biên lai in từ cửa hàng nơi bạn mua sản phẩm hoặc chứng từ ở dạng PDF từ cửa hàng trực tuyến.

Bạn nên tải lên bằng chứng mua hàng của bạn để bạn luôn có sẵn bằng chứng mua hàng trong trường hợp cần thiết.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng mua hàng để tận dụng khuyến mãi hoặc yêu cầu sửa chữa theo bảo hành của bạn.

Để đăng ký một sản phẩm, bạn cần:

  • Một tài khoản MyPhilips
  • Mã kiểu sản phẩm
  • Ngày mua hàng
  • Bằng chứng mua hàng (tùy chọn)
  • Chi tiết chương trình khuyến mãi (nếu có)

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox