1

Nhãn hiệu máy cạo râu
 số 1 thế giới *


*Nguồn: Euromonitor International Limited, định nghĩa danh mục máy cạo râu trên cơ thể, dữ liệu năm 2019, nghiên cứu được thực hiện vào tháng 1 năm 2020.

New edition roundel

Dòng 5000

Cạo siêu sát

êm dịu trên da

New roundel
Bluetooth icon

Dòng 3000

Cạo sát hơn

New roundel

Dòng 1000

Cạo sạch êm
thêm êm ái

Chọn máy cạo râu 
phù hợp dành cho bạn

Philips support is here, contact

         Cần hỗ trợ
tìm kiếm sản phẩm

Giúp tôi tìm mã sản phẩm

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit the Philips USA website.

I understand

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox