Sử dụng ít lại.
Tái sử dụng nhiều hơn.

Sử dụng ít lại.

Tái sử dụng nhiều hơn.

Chúng tôi đã trung hòa 100% carbon trong các hoạt động của mình kể từ năm 2020, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu trong kế hoạch của chúng tôi.

Chúng tôi biết mọi vật liệu chúng tôi sử dụng hôm nay sẽ ảnh hưởng đến hành tinh vào ngày mai. Trong thế kỷ qua, chúng tôi đã đổi mới để làm cho sản phẩm nhanh hơn, tốt hơn và tiết kiệm năng lượng hơn. Ngày nay, chúng tôi đang áp dụng tinh thần đó vào thiết kế tuần hoàn nhằm cố gắng sử dụng ít lại và tái sử dụng nhiều hơn trong mọi hoạt động của chúng tôi.

Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi tạo ra nhiều cách hơn để tân trang sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nhiều vật liệu tái chế và vật liệu sinh học. Chúng tôi cũng làm cho việc tái chế các mặt hàng trở nên dễ dàng hơn.

Khi sử dụng ít lại và tái sử dụng nhiều hơn trong mọi hoạt động, chúng tôi có thể chủ động giảm tác động của mình đến Trái Đất. Với một kế hoạch phát triển bền vững, tương lai tốt đẹp hơn là điều hoàn toàn có thể tạo dựng được.

Để thực hiện mục tiêu này, chúng tôi tạo ra nhiều cách hơn để tân trang sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng nhiều vật liệu tái chế và vật liệu sinh học. Chúng tôi cũng làm cho việc tái chế các mặt hàng trở nên dễ dàng hơn.

Khi sử dụng ít lại và tái sử dụng nhiều hơn trong mọi hoạt động, chúng tôi có thể chủ động giảm tác động của mình đến Trái Đất. Với một kế hoạch phát triển bền vững, tương lai tốt đẹp hơn là điều hoàn toàn có thể tạo dựng được.

Năm 2020,

chúng tôi đã bán được hơn

biểu tượng số ba mươi

sản phẩm tân trang

Riêng năm 2020,

chúng tôi đã sử dụng

biểu tượng năm 1930

tấn nhựa tái chế
trong các sản phẩm của chúng tôi

100 phần trăm

các hoạt động của chúng tôi hiện được cấp nguồn bằng điện tái tạo

Công nhận và Giải thưởng

Xếp hạng CSR
Logo PACE
Danh sách A theo tiêu chuẩn của CDP
DOW Jones
Hình ảnh EcoVadis
Paris 2015
Logo SEDEX
Giải thưởng GlobalCapital
Sáng kiến các Mục tiêu Dựa trên Cơ sở Khoa học

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox