1

Màn hình (9)

0 Bộ lọc

Bộ lọc

0 Bộ lọc
Loại sản phẩm
Screen Resolution
Kích thước màn hình
Chất lượng hình ảnh
Tính kết nối
Tiện lợi
Tính năng xanh
Sức khỏe
Giải pháp

Màn hình dành cho văn phòng

 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD 4K với Ultra Wide-Color

  328P6VJEB/00

  • P-line
  • 32 (có thể xem được 31,5" / 80 cm)
  • 3840 x 2160 (4K UHD)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD

  191S8LHSB2/74

  • S Line
  • 18,5" / 47 cm
  • 1366x768 HD
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD với SmoothTouch

  222B9T/00

  • B-line
  • 22 (đường chéo 21,5" / 54,6 cm)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD với SmoothTouch

  172B9T/00

  • B-line
  • 17" (43,2 cm)
  • 1280 x 1024 (SXGA)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD

  201S8LHSB2/74

  • S Line
  • 20 (đường chéo 19,5" / 49,5 cm)
  • 1600 x 900 (HD+)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD với SmoothTouch

  242B9T/00

  • B-line
  • 24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
  • 1920 x 1080 (Full HD)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD với SmoothTouch

  172B9T/74

  • B-line
  • 17" (43,2 cm)
  • 1280 x 1024 (SXGA)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD với SmoothTouch

  162B9T/00

  • B-line
  • 16 (đường chéo 15,6" / 39,6 cm)
  • 1366x768 HD
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD 4K Ultra HD

  BDM4350UC/00

  • 43 (đường chéo 42,51" / 108 cm)
  • 3840 x 2160 (4K UHD)
  xếp hạng tổng thể / 5

Bạn không tìm thấy thông tin cần tìm?

Xem tất cả sản phẩm

Các sản phẩm đã xem gần đây

 • -{discount-percentage}%