1
Màn hình

Màn hình (42)

0 Bộ lọc

Bộ lọc

0 Bộ lọc
Loại sản phẩm
Screen Resolution
Kích thước màn hình
Chất lượng hình ảnh
Tính kết nối
Tiện lợi
Tính năng xanh
Sức khỏe
Giải pháp
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD với SmoothTouch

  162B9T/00

  • B-line
  • 16 (đường chéo 15,6" / 39,6 cm)
  • 1366x768 HD
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD với SmoothTouch

  172B9T/00

  • B-line
  • 17" (43,2 cm)
  • 1280 x 1024
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD với SmoothTouch

  222B9T/00

  • B-line
  • 22 (đường chéo 21,5" / 54,6 cm)
  • Full HD (1920 x 1080)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD với SmoothTouch

  242B9T/00

  • B-line
  • 24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
  • Full HD (1920 x 1080)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD cong với Ultra Wide-Color

  278M6QJEB/74

  • Momentum
  • 27" (68,6 cm)
  • Full HD (1920 x 1080)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình cong LCD Full HD

  278M6QJEB5/69

  • Momentum
  • 27" (68,6 cm)
  • Full HD (1920 x 1080)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD cong HD đầy đủ

  322M7C/74

  • Momentum
  • 32 (đường chéo 31,5" / 80 cm)
  • Full HD (1920 x 1080)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình 4K HDR với Ambiglow

  436M6VBPAB/01

  • Momentum
  • 43 (đường chéo 42,51"/108 cm)
  • 4K UHD (3840 x 2160)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình 4K HDR với Ambiglow

  436M6VBRAB/01

  • Momentum
  • 43 (đường chéo 42,51"/108 cm)
  • 4K UHD (3840 x 2160)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD

  191S8LHSB2/74

  • S Line
  • 18,5" / 47 cm
  • 1366x768 HD
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD

  201S8LHSB2/74

  • S Line
  • 20 (đường chéo 19,5" / 49,5 cm)
  • 1600 x 900 (HD+)
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Màn hình LCD 4K với Ultra Wide-Color

  328P6VJEB/00

  • P-line
  • 32 (có thể xem được 31,5" / 80 cm)
  • 4K UHD (3840 x 2160)
  xếp hạng tổng thể / 5

Bạn không tìm thấy thông tin cần tìm?

Xem tất cả sản phẩm

Các sản phẩm đã xem gần đây

 • -{discount-percentage}%