Thông báo Quyền riêng tư

Thông báo quyền riêng tư của Philips

Thông báo quyền riêng tư của Philips

Cập nhật gần nhất ngày 6 tháng 8 năm 2020
Philips Electronics Nederland B.V., Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven, Hà Lan hoặc các chi nhánh hoặc công ty con (“Philips”, “của chúng tôi”, hoặc “chúng tôi”) muốn giúp bạn quen thuộc với cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Dữ liệu cá nhân. Thông báo quyền riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu các nguyên tắc bảo mật của chúng tôi, bao gồm Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, chúng tôi làm gì với dữ liệu đó và cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu cũng như các quyền cá nhân của bạn.
Introduction

Giới thiệu

account data

Chúng tôi thu thập loại dữ liệu cá nhân nào và vì mục đích gì?

Third parties

Chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với những người khác

Protect Personal Data

Chúng tôi bảo vệ Dữ liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Choices and Rights

Quyền và lựa chọn có sẵn cho bạn

Special info for parents

Thông tin đặc biệt dành cho cha mẹ

Contact

Cách liên hệ với chúng tôi?

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox