Philips
Sản phẩm tiêu dùng

Sẵn sàng trợ giúp bạn

Tìm hướng dẫn sử dụng, câu hỏi thường gặp và cập nhật phần mềm cho sản phẩm của bạn:

Tôi có thể tìm Số kiểu sản phẩm của mình ở đâu?

Đang tìm mã kiểu sản phẩm của bạn

Mỗi sản phẩm đều có một mã kiểu sản phẩm duy nhất.Mã kiểu sản phẩm thường bắt đầu bằng chữ cái, theo sau là chuỗi số, ví dụ: GC6440, 37PFL7403D/10 hoặc SA1300/02.

Có một vài cách khác nhau để có thể xác định mã kiểu sản phẩm của bạn:

Xem trên hộp

Xem bên trong sản phẩm

Xem trên sản phẩm

Xem trong hướng dẫn

Hoặc dẫn hướng đến sản phẩm của bạn qua các hình ảnh dưới đây

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ

Liên hệ

Xem và Tìm hiểu

Facebook của Philips

Hãy vào trang Facebook Hỗ Trợ của Philips và nhấn like