1
Tivi

Hỗ trợ TV

  Tìm kiếm hướng dẫn sử dụng, Hỏi-Đáp và cập nhật phần mềm cho TV

  Video - Mở hộp và thiết lập

  Unbox Philips OLED 973

  Unbox Philips OLED 873

  Set up Philips TV

  Connect an external device

  Video - Kênh và hình ảnh

  Install channels

  Sort channels (Linux TV)

  Sort channels

  Configure picture styles

  Video - Internet & Smart TV

  Connect Philips TV to WiFi

  Cast app content with Chromecast Built In

  Video - Cập nhật phần mềm

  Update software via internet

  Update software via USB

  Video - Điều khiển từ xa

  Pair the remote control

  Update the remote control software

  Easy Remote usage

  Pair the Easy Remote

  Tìm câu trả lời trên thông tin đại chúng