1
Halogen

Đèn ô tô Philips, sự lựa chọn tối ưu cho con đường phía trước

  • Lựa chọn số 1 của các nhà sản xuất xe hơi lớn
  • Phụ tùng chính hãng với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất
  • 100 năm kinh nghiệm trong ngành Ô Tô
thiết bị chất lượng ban đầu

DiamondVision

Ánh sáng 5000K trắng tối ưu

Có sẵn trong đèn:

H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

Hiệu suất chùm
diamond vision hiệu suất chùm
Màu sáng
2800 K
3700 K
4600 K 
diamond vision màu sáng
Sống***
0 h
  400 h
<800 h
Diamondvision sống
Diamondvision so sánh

CrystalVision

Ánh sáng trắng rực rỡ 4300K
Có sẵn trong đèn:

H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4

Hiệu suất chùm
crystal vision hiệu suất chùm
Màu sáng
2800 K
3700 K
4600 K 
CrystalVision màu sáng
Sống***
0 h
  400 h
<800 h
Crystalvision Sống
CrystalVision so sánh

WhiteVision Ultra

Đèn trắng thời trang 4200K
Có sẵn trong đèn:

H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4, HIR2

Hiệu suất chùm
whitevision ultra hiệu suất chùm
Màu sáng
2800 K
3700 K
4600 K 
whitevision ultra màu sáng
Sống***
0 h
  400 h
<800 h
Whitevision ultra Sống
WhiteVision ultra so sánh

RacingVision

Ánh sáng nhiều hơn tới 150%*
Có sẵn trong đèn:

H4, H7

Hiệu suất chùm
racing vision hiệu suất chùm
Màu sáng
2800 K
3700 K
4600 K 
RacingVision màu sáng
Sống***
0 h
  400 h
<800 h
RacingVision sống
racingvision so sánh

X-tremeVision G-force

Ánh sáng rực rỡ hơn tới 130%**
Có sẵn trong đèn:

H1, H3, H4, H7, H11, HB3, HB4, HIR2

Hiệu suất chùm
x-tremevision g-force hiệu suất chùm
Màu sáng
2800 K
3700 K
4600 K 
x-tremevision g-force màu sáng
Sống***
0 h
  400 h
<800 h
x-tremevision g-force sống
X-tremeVision G-force so sánh

LongLife EcoVision

Tuổi thọ dài hơn tới 3000 giờ****
Có sẵn trong đèn:

H1, H3, H4, H7, H11

Hiệu suất chùm
longlife ecovision hiệu suất chùm
Màu sáng
2800 K
3700 K
4600 K 
Longlife ecovision màu sáng
Sống***
0 h
750 h
3000 h
Longlife ecovision sống
longlife ecovision so sánh

*So với tiêu chuẩn pháp lý tối thiểu ECE

**Lên đến

***Tuổi thọ khác nhau cho mỗi loại, chỉ dành cho H7

****Tuổi thọ khác nhau cho mỗi loại, chỉ dành cho H4