Thiết kế màn hình đáp ứng nhu cầu của bạn

Webcam bật lên

Webcam bật lên

Webcam là công cụ tuyệt vời để kết nối với người khác và cộng tác trong các dự án quan trọng. Tuy nhiên, đôi khi bạn không muốn webcam nhìn xuống bàn làm việc của bạn. Thiết kế webcam độc đáo mới của chúng tôi sẽ bật lên khi bạn tham gia cuộc họp và khéo léo ẩn đi để đảm bảo an ninh khi bạn không sử dụng.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox