Thiết kế màn hình đáp ứng nhu cầu của bạn

MultiView

Tính năng MultiView của Philips cho phép bạn xử lý lên đến bốn hệ thống trên một màn hình. Bạn có thể dùng chế độ PbP (Picture-by-Picture) để theo dõi bốn hệ thống trên một màn hình giúp tăng cường kiểm soát phòng hay kiểm soát an ninh; hoặc cho nhiều thiết bị khác nhau như hai notebook đồng thời đặt cạnh nhau giúp quá trình cộng tác được hiệu quả hơn. Hoặc bạn có thể dùng chế độ PiP (Picture-in-Picture) để xem một nguồn cấp hình ảnh trận đấu bóng đá trực tiếp từ thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình của bạn trong khi đang làm việc trên máy tính.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox