1

Tivi (13)

Bộ lọc

0 Bộ lọc
Loại sản phẩm
Kích thước màn hình
Công nghệ
Ambilight
Smart TV
Điều khiển bằng giọng nói

4K Ultra HD

 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  OLED Android TV màn hình OLED 4K UHD

  55OLED706/74

  • P5 AI Perfect Picture Engine
  • Âm thanh Dolby Atmos
  • TV Ambilight 3 mặt
  • Android TV 139 cm (55")
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  OLED Android TV màn hình OLED 4K UHD

  65OLED706/74

  • P5 AI Perfect Picture Engine
  • Âm thanh Dolby Atmos
  • TV Ambilight 3 mặt
  • Android TV 164 cm (65")
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  Android TV màn hình LED 4K UHD

  55PUT8215/67

  • 139 cm (55")
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • P5 Perfect Picture Engine
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  LED Android TV màn hình LED 4K UHD

  65PUT7406/74

  • Âm thanh Dolby Atmos
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Android TV 164 cm (65")
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  LED Android TV 4K UHD

  65PUT7906/74

  • TV Ambilight 3 mặt
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Android TV 164 cm (65")
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  LED Android TV màn hình LED 4K UHD

  70PUT7906/74

  • TV Ambilight 3 mặt
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Android TV 177 cm (70")
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  LED Android TV 4K UHD

  50PUT7906/74

  • TV Ambilight 3 mặt
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Android TV 126 cm (50")
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  LED Android TV 4K UHD

  55PUT7906/74

  • TV Ambilight 3 mặt
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Android TV 139 cm (55")
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  LED Android TV màn hình LED 4K UHD

  50PUT7406/74

  • Âm thanh Dolby Atmos
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Android TV 126 cm (50")
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  LED Android TV màn hình LED 4K UHD

  55PUT7406/74

  • Âm thanh Dolby Atmos
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Android TV 139 cm (55")
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  LED Ambilight TV 4K

  65PUT8528/74

  • Ambilight TV 139 cm (55")
  • P5 Perfect Picture Engine
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Google TV™
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-value}

  LED Ambilight TV 4K

  50PUT8528/74

  • Ambilight TV 126 cm (50")
  • P5 Perfect Picture Engine
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Google TV™

Bạn không tìm thấy thông tin cần tìm?

Xem tất cả sản phẩm

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox