Cáp và khả năng kết nối (38)

Bộ lọc

0 Bộ lọc
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp âm thanh stereo

  SWA4102/59

  • 1 RCA - 1 RCA
  • 2 mét
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp âm thanh

  SWA4122/59

  • 1 RCA - 1 RCA
  • 2 mét
  • Cáp dạng bện màu đen
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp HDMI hỗ trợ Ethernet

  SWV5201/59

  • HDMI 2.0
  • 1.5 mét
  • Ethernet
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp HDMI hỗ trợ Ethernet

  SWV5001/59

  • HDMI 2.0
  • 1.5 mét
  • Ethernet
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp HDMI hỗ trợ Ethernet

  SWV5101/59

  • HDMI 2.0
  • 1.5 mét
  • Góc phải
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp HDMI 2.1

  SWV9433/00

  • 8K 60Hz
  • 48 Gbps
  • 3 m
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp HDMI

  SWV5510/00

  • 4K 60Hz
  • 18 Gbps
  • 1.5 m
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp HDMI

  SWV5551/00

  • 4K 60Hz
  • 18 Gbps
  • 5 m
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp HDMI

  SWV5531/00

  • 4K 60Hz
  • 18 Gbps
  • 3 m
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp Type C sang HDMI

  SWV5431/00

  • 4K 60Hz
  • Tốc độ cao
  • 1.5 mét
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp HDMI 2.1

  SWV9431/00

  • 8K 60Hz
  • 48 Gbps
  • 1.5 mét
  xếp hạng tổng thể / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

  Cáp HDMI 2.1

  SWV9431C/00

  • 8K 60Hz
  • 48 Gbps
  • 1.5 mét
  xếp hạng tổng thể / 5

Bạn không tìm thấy thông tin cần tìm?

Xem tất cả sản phẩm

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox