Khắc phục sự cố & hỗ trợ

Philips Sonicare
DiamondClean HX9372/04 Sonic electric toothbrush

Mã kiểu sản phẩm

HX9372/04

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm
HX9372/04 Philips Sonicare DiamondClean HX9372/04 Sonic electric toothbrush
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng ký sản phẩm của bạn

Bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào sách hướng dẫn, được hỗ trợ phù hợp và nhận nhiều lợi ích khác. Thêm vào đó, thiết lập sẽ nhanh chóng và dễ dàng.

Hướng dẫn và tài liệu

Sản phẩm gợi ý

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox