1
Khắc phục sự cố & hỗ trợ

Classic
Bàn ủi với mặt đế chống dính

Mã kiểu sản phẩm

HD1174/89

Xem sản phẩm này trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi
HD1174/89 Classic Bàn ủi với mặt đế chống dính
Đăng ký

Đăng ký bản tin của chúng tôi

Đăng ký sản phẩm của bạn

  • Theo dõi phạm vi bảo hành của sản phẩm
  • Đủ điều kiện để được chiết khấu, nhận quà tặng và đề nghị chào hàng đặc biệt
  • Tiếp cận hỗ trợ sản phẩm dễ dàng

Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn

Sản phẩm gợi ý

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox