Khắc phục sự cố & hỗ trợ

EasyTouch Plus
Bàn ủi hơi nước đứng

Mã kiểu sản phẩm

GC518/29

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm
GC518/29 EasyTouch Plus Bàn ủi hơi nước đứng

Hướng dẫn và tài liệu

Đăng ký

Đăng ký bản tin của chúng tôi

Đăng ký sản phẩm của bạn

  • Theo dõi phạm vi bảo hành của sản phẩm
  • Đủ điều kiện để được chiết khấu, nhận quà tặng và đề nghị chào hàng đặc biệt
  • Tiếp cận hỗ trợ sản phẩm dễ dàng

Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn

Sản phẩm gợi ý

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox