1
Màn hình

Màn hình LCD với công nghệ SoftBlue

Màn hình LCD với công nghệ SoftBlue

E Line, 24 (Có thể xem được 23, 6" / 59, 9 cm), HD đầy đủ (1920 x 1080) 247E6EDAW/74 Tìm sản phẩm tương tự

Thích hoặc không thích, hãy xếp hạng!

Hãy ghi đánh giá và giúp người khác lựa chọn đúng!

Ghi đánh giá
b2c.r11-write-a-review-banner.review-banner-image
b2c.r11-write-a-review-banner.review-banner-image

Thích hoặc không thích, hãy xếp hạng!

Hãy ghi đánh giá và giúp người khác lựa chọn đúng!

Ghi đánh giá

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích