1
Màn hình

Màn hình LCD với công nghệ SoftBlue

Màn hình LCD với công nghệ SoftBlue

E Line, 24 (Có thể xem được 23, 6" / 59, 9 cm), HD đầy đủ (1920 x 1080) 247E6EDAW/74 Tìm sản phẩm tương tự

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích