1
Signage Solutions

Signage Solutions

Xem
Khung lưới
Danh sách
Loại sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình cảm ứng đa điểm

  75BDL3010T/00

  • 75"
  • Edge-lit LED
  • Ultra HD
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình cảm ứng đa điểm

  65BDL3051T/00

  • 65"
  • Được tăng cường bởi Android
  • Cảm ứng đa điểm
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình tương tác thông minh

  75BDL3151T/00

  • 75"
  • Được tăng cường bởi Android
  • Cảm ứng đa điểm
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình cảm ứng đa điểm

  10BDL3051T/00

  • 10"
  • Được tăng cường bởi Android
  • Cảm ứng đa điểm
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình D-Line

  65BDL4050D/00

  • 65"
  • Được tăng cường bởi Android
  • 450cd/m²
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình D-Line

  49BDL4050D/00

  • 49"
  • Được tăng cường bởi Android
  • 450cd/m²
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình ghép

  BDL4988XC/00

  • 49"
  • Đèn nền LED trực tiếp
  • Full HD
  • 450cd/m²
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình ghép

  BDL5588XC/00

  • 55"
  • Đèn nền LED trực tiếp
  • Full HD
  • 500cd/m²
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình Q-Line

  BDL5530QL/00

  • 55"
  • Đèn nền LED trực tiếp
  • Full HD
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình Q-Line

  BDL4830QL/00

  • 48"
  • Đèn nền LED trực tiếp
  • Full HD
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình ghép

  55BDL1005X/00

  • 55"
  • Đèn nền LED trực tiếp
  • Full HD
  • 500cd/m²
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%

  Philips Màn hình ghép

  55BDL1007X/00

  • 55"
  • Đèn nền LED trực tiếp
  • Full HD
  • 700cd/m²
  Overall rating / 5
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  -{discount-percentage}%
  Overall rating / 5

Bạn không tìm thấy sản phẩm của mình ở đây?

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích