1
Chăm sóc khách hàng

Chúng tôi ở đây để giúp bạn

Nhận thông tin cá nhân về sản phẩm của bạn chỉ trong ba bước đơn giản

Chi tiết sản phẩm

Nếu câu hỏi của bạn liên quan đến sản phẩm, vui lòng điền vào mã kiểu và ngày mua sản phẩm

Câu hỏi / bình luận của bạn

Thông tin cá nhân

Philips values and respects your privacy. please read our privacy policy for more information. Items marked with a blue asterix (*) are required.

Thông tin tổng đài

Nếu có thắc mắc gì thêm, chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua điện thoại, lúc nào thì thuận tiện cho bạn?

Vui lòng xác thực nếu các mục nhập của bạn là đúng

Chi tiết sản phẩm sửa
Thông tin cá nhân sửa
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Tin tức

Thank you for your request

We succesfully received your request or comment.

Within the next hour you will receive a confirmation mail to the address you specified. If you did not get our confirmation mail, did you type your e-mail address correctly? A check on your spam may be useful as well.

Back to contact page

Sorry, there is an issue submitting the form

We are not able to save you inputs

Please re-submit your form. If you haven't been able to resolve your issue online, please call philips support using below details: Philips Support: Call 0900 - 202 11 77 (€0,10/min*)

Back to contact page