Khắc phục sự cố & hỗ trợ

Beardtrimmer series 3000
Máy tạo kiểu râu

Mã kiểu sản phẩm

BT3206/14

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm
BT3206/14 Beardtrimmer series 3000 Máy tạo kiểu râu

Tận dụng tối đa sản phẩm của bạn

Video hướng dẫn
Cách vệ sinh định kỳ Máy tạo kiểu râu Philips Series 1000/3000. Tay cầm khô, các phụ kiện có thể rửa được
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng ký sản phẩm của bạn

Bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào sách hướng dẫn, được hỗ trợ phù hợp và nhận nhiều lợi ích khác. Thêm vào đó, thiết lập sẽ nhanh chóng và dễ dàng.

Hướng dẫn và tài liệu

Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn

Sản phẩm gợi ý

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox