Khắc phục sự cố & hỗ trợ

Beardtrimmer series 1000
Máy tạo kiểu râu

Mã kiểu sản phẩm

BT1214/15

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm
BT1214/15 Beardtrimmer series 1000 Máy tạo kiểu râu
Đăng ký

Đăng ký bản tin của chúng tôi

Đăng ký sản phẩm của bạn

  • Theo dõi phạm vi bảo hành của sản phẩm
  • Đủ điều kiện để được chiết khấu, nhận quà tặng và đề nghị chào hàng đặc biệt
  • Tiếp cận hỗ trợ sản phẩm dễ dàng

Hướng dẫn và tài liệu

Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn

Sản phẩm gợi ý

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox