Phụ kiện điện thoại di động (10)

Bộ lọc

0 Bộ lọc

Bộ sạc tường

  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc tường

    DLP6333CW/74

    • Cổng sạc USB A & USB C
    • Công suất đầu ra 65W
    • Trắng
    xếp hạng tổng thể / 5
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc USB gắn tường

    DLP2910UW/40

    • 2 cổng sạc USB
    • Trắng
    xếp hạng tổng thể / 5
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc USB gắn tường

    DLP2910VW/40

    • 2 cổng sạc USB
    • Trắng
    xếp hạng tổng thể / 5
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc USB gắn tường

    DLP2910AW/40

    • 2 cổng sạc USB
    • Trắng
    xếp hạng tổng thể / 5
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc USB gắn tường

    DLP2910VB/40

    • 2 cổng sạc USB
    • Đen
    xếp hạng tổng thể / 5
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc USB gắn tường

    DLP2910AB/40

    • 2 cổng sạc USB
    • Đen
    xếp hạng tổng thể / 5
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc USB gắn tường

    DLP2910UB/40

    • 2 cổng sạc USB
    • Đen
    xếp hạng tổng thể / 5
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc tường

    DLP2682CW/00

    • Cổng sạc USB A & USB C
    • Chuẩn sạc Power Delivery
    • QC 4+
    • PPS
    xếp hạng tổng thể / 5
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc tường

    DLP9714CB/74

    • Cổng sạc USB A & USB C
    • Công nghệ GaN
    • QC 3.0 và PD
    xếp hạng tổng thể / 5
  • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
    Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!

    Bộ sạc tường

    DLP6333CB/74

    • Cổng sạc USB A & USB C
    • Công suất đầu ra 65W
    • Đen
    xếp hạng tổng thể / 5

Bạn không tìm thấy thông tin cần tìm?

Xem tất cả sản phẩm

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox