Chọn loại bóng

Xem
Khung lưới
Danh sách
Loại sản phẩm
Giá
Công nghệ bóng đèn
Loại đui đèn
Bulb type
Bạn cần loại đèn gì?
Độ sáng
Nhiệt độ màu
Tính năng bổ sung

Bóng đèn

 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  Halogen Classic Bóng đèn halogen

  Halogen Classic Bóng đèn halogen

  • 42 W (60 W)
  • Đui E27
  • Trong
  8718291692928
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  Halogen Classic Bóng đèn halogen

  Halogen Classic Bóng đèn halogen

  • 53 W (75 W)
  • Đui E27
  • Trong
  8718291692942
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  Halogen Classic Bóng đèn halogen

  Halogen Classic Bóng đèn halogen

  • 70 W (100 W)
  • Đui E27
  • Trong
  8718291692966
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  LED Bóng đèn

  LED Bóng đèn

  • 6W (60W)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 48-250V
  8718696450628
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  LED Bóng đèn

  LED Bóng đèn

  • 6W (60W)
  • E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • 48-250V
  8718696450642
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  LED Bóng đèn

  LED Bóng đèn

  • 6W (50W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • 220-240 V
  8718696481882
  73.000 đ *
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  LED Bóng đèn

  LED Bóng đèn

  • 7 W (60 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • 220-240 V
  8718696481905
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  LED Bóng đèn

  LED Bóng đèn

  • 9,5 W (70 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ấm
  • 220-240 V
  8718696481929
  99.000 đ *
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  LED Bóng đèn

  LED Bóng đèn

  • 6W (50W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
  8718696482483
  73.000 đ *
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  LED Bóng đèn

  LED Bóng đèn

  • 7 W (60 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
  8718696482506
  88.000 đ *
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  LED Bóng đèn

  LED Bóng đèn

  • 9 W (70 W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
  8718696482520
  Xem sản phẩm
 • Bạn không chắc nên mua sản phẩm nào?
  Hãy chọn tối đa ba sản phẩm và so sánh chúng!
  LED Bóng đèn

  LED Bóng đèn

  • 18W (130W)
  • Đui E27
  • Ánh sáng trắng ban ngày
  • 220-240 V
  8718696485583
  299.000 đ *
  Xem sản phẩm
* Giá bán lẻ đề xuất

Các sản phẩm đã xem gần đây

Bạn có thể thích