1

Halogen

Luôn an tâm khi lái xe

Diamond
Vision

Moto

 

Ánh sáng cực trắng 5000 K

Có sẵn trong:

HS1

Blue
Vision
Moto  

 

 

Ánh sáng trắng để lái xe phong cách

Có sẵn trong:

HS1, M5

Premium
Vision

Moto

 

Tầm nhìn rõ hơn tới 30%

Có sẵn trong:

HS1, M5, S2

Essential

Moto

 

 

Tầm nhìn rõ hơn

Có sẵn trong:

M5

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox