Khắc phục sự cố & hỗ trợ

Neck and Shoulder Massager
Đai mát xa

Mã kiểu sản phẩm

PPM3521DB/97

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm
PPM3521DB/97 Neck and Shoulder Massager Đai mát xa
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản

Đăng ký sản phẩm của bạn

Bạn ngay lập tức có quyền truy cập vào sách hướng dẫn, được hỗ trợ phù hợp và nhận nhiều lợi ích khác. Thêm vào đó, thiết lập sẽ nhanh chóng và dễ dàng.
Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn

Sản phẩm gợi ý

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox