Khắc phục sự cố & hỗ trợ

Máy mát xa cổ

Mã kiểu sản phẩm

PPM3311DB/97

Xem thông số kỹ thuật sản phẩm
PPM3311DB/97  Máy mát xa cổ MỚI

Hướng dẫn và tài liệu

Đăng ký sản phẩm của bạn

  • Theo dõi phạm vi bảo hành của sản phẩm
  • Đủ điều kiện để được chiết khấu, nhận quà tặng và đề nghị chào hàng đặc biệt
  • Tiếp cận hỗ trợ sản phẩm dễ dàng

Liên hệ với Philips

Chúng tôi rất vui lòng giúp đỡ bạn

Sản phẩm gợi ý

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox