1

Hộp lọc PP

AWP922/00

Hộp lọc PP

AWP922/00

Dòng nước tinh khiết

Bộ lọc PP có thể lọc bỏ các hạt có kích thước lớn hơn 1µm một cách hiệu quả. Bộ lọc này hoạt động như một bộ tiền lọc để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của hệ thống RO. Xem tất cả lợi ích

Hộp lọc PP

Dòng nước tinh khiết

Bộ lọc PP có thể lọc bỏ các hạt có kích thước lớn hơn 1µm một cách hiệu quả. Bộ lọc này hoạt động như một bộ tiền lọc để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của hệ thống RO. Xem tất cả lợi ích

Dòng nước tinh khiết

Bộ lọc PP có thể lọc bỏ các hạt có kích thước lớn hơn 1µm một cách hiệu quả. Bộ lọc này hoạt động như một bộ tiền lọc để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của hệ thống RO. Xem tất cả lợi ích

Hộp lọc PP

Dòng nước tinh khiết

Bộ lọc PP có thể lọc bỏ các hạt có kích thước lớn hơn 1µm một cách hiệu quả. Bộ lọc này hoạt động như một bộ tiền lọc để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của hệ thống RO. Xem tất cả lợi ích

Các sản phẩm tương tự

Xem tất cả Bộ lọc máy lọc nước

Dòng nước tinh khiết

 • Tầng lọc thứ 3
 • Lọc cặn lắng
 • 1 micron

Lọc bỏ cặn bẩn, gỉ và các hạt

Bộ tiền lọc PP này giúp giảm các hạt chất rắn một cách hiệu quả, bảo vệ tốt bộ lọc RO và đảm bảo toàn bộ hệ thống lọc có thể hoạt động ổn định.

Thông số kỹ thuật

 • Hiệu suất lọc

  Tầng bộ lọc
  Tầng lọc thứ 3
  Vật liệu bộ lọc
  Polypropylene
  Tuổi thọ bộ lọc
  9-12 tháng*
 • Điều kiện đối với nước đầu vào

  Chất lượng nước đầu vào
  QCVN 02:2009/BYT
  Nhiệt độ nước sử dụng
  4-40  °C
  Áp suất tối đa
  120PSI

Sản phẩm gợi ý

Các sản phẩm đã xem gần đây

Sự phê bình

 • * Được kiểm tra bởi phòng thí nghiệm nội bộ. Giả định lượng tiêu thụ nước là 8 lít mỗi ngày.