1
Khắc phục sự cố & hỗ trợ

Màn hình cảm ứng đa điểm

Mã kiểu sản phẩm

65BDL3010T/00

Xem sản phẩm này trong cửa hàng trực tuyến của chúng tôi
65BDL3010T/00  Màn hình cảm ứng đa điểm

Phần mềm và trình điều khiển

Đăng ký

Đăng ký bản tin của chúng tôi

Đăng ký sản phẩm của bạn

  • Theo dõi phạm vi bảo hành của sản phẩm
  • Đủ điều kiện để được chiết khấu, nhận quà tặng và đề nghị chào hàng đặc biệt
  • Tiếp cận hỗ trợ sản phẩm dễ dàng

Sản phẩm gợi ý

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox