1
Sản phẩm tiêu dùng

Bàn ủi hơi nước đứng

Đầu ủi linh hoạt FlexHead, Ngăn chứa tinh dầu MyEssence, Cầu ủi StyleBoard, 2000W GC558/39

Khắc phục sự cố

Ống của bàn ủi hơi nước đứng Philips bị cứng lại

Vui lòng đọc hướng dẫn dưới đây nếu bạn nhận thấy ống của bàn ủi hơi nước đứng Philips cứng hoặc khó xoay trở.

Ống chưa nóng lên

Khi bạn không sử dụng bàn ủi hơi nước đứng trong thời gian dài, ống của bàn ủi sẽ trở nên nguội. Điều này có thể làm cho nó cứng và khó di chuyển.

Sau khi bạn bắt đầu sử dụng, ống sẽ nóng lên và sẽ dễ dàng xoay trở hơn.

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: GC558/39 , GC576/69 , GC514/49 , GC518/29 , GC524/69 , GC568/69 . thêm ít hơn

Không phải sản phẩm của bạn?

Câu hỏi chưa được trả lời?

Trò chuyện với một trong các đại lý của chúng tôi!