1
Nhận được chính xác sự hỗ trợ mà bạn cần
Bạn đang tìm kiếm giải pháp cụ thể cho sản phẩm của bạn?

Cách cho nguyên liệu vào khi máy xay Philips đang chạy

Cập nhật vào 2021-11-14

Bạn có thể thêm chất lỏng qua lỗ nhỏ trên nắp. Khi bạn muốn thêm nguyên liệu rắn, trước tiên hãy tắt máy xay.

Đăng ký sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm của bạn

Theo dõi phạm vi bảo hành của sản phẩm

Đủ điều kiện để được chiết khấu, nhận quà tặng và đề nghị chào hàng đặc biệt

Tiếp cận hỗ trợ sản phẩm dễ dàng

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox