1
Sản phẩm tiêu dùng

Máy ép trái cây

QuickClean (Làm sạch nhanh), 900W, Ống tiếp nguyên liệu cỡ XXL HR1916/70

Khắc phục sự cố

Máy ép trái cây Philips của tôi không hoạt động

Nếu máy ép trái cây Philips của bạn không hoạt động, có thể do một số nguyên nhân sau đây. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn.

Máy ép trái cây không được cắm điện đúng cách

Máy ép trái cây Philips sẽ không hoạt động nếu không được cắm điện đúng cách. Vui lòng đảm bảo rằng máy đã được cắm phích điện đúng cách.

Nắp đóng không đúng cách

Nếu nắp không được lắp đúng cách, máy ép trái cây sẽ không hoạt động do việc kích hoạt chức năng an toàn chưa chính xác. Vui lòng đảm bảo rằng nắp đã được lắp vào đúng cách.

Chốt khóa đóng không đúng cách

Nếu chốt khóa không ở đúng vị trí hoặc không được đóng đúng cách, máy ép trái cây sẽ không hoạt động do việc kích hoạt chức năng an toàn chưa chính xác. Vui lòng đảm bảo rằng chốt khóa đã được đóng đúng cách.

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: HR1916/70 , HR1855/70 , HR1863/20 .

Không phải sản phẩm của bạn?

Câu hỏi chưa được trả lời?

Trò chuyện với một trong các đại lý của chúng tôi!