1
Sản phẩm tiêu dùng

HR1916/70 Avance Collection Máy ép trái cây
Xin lưu ý rằng màu sản phẩm của bạn có thể khác với hình ảnh này nhưng thông tin hỗ trợ là như nhau
Xem sản phẩm

Avance Collection Máy ép trái cây

HR1916/70

Máy ép trái cây Philips của tôi không hoạt động

Nếu máy ép trái cây Philips của bạn không hoạt động, có thể do một số nguyên nhân sau đây. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi có thể giúp bạn.

Máy ép trái cây không được cắm điện đúng cách

Máy ép trái cây Philips sẽ không hoạt động nếu không được cắm điện đúng cách. Vui lòng đảm bảo rằng máy đã được cắm phích điện đúng cách.

Nắp đóng không đúng cách

Nếu nắp không được lắp đúng cách, máy ép trái cây sẽ không hoạt động do việc kích hoạt chức năng an toàn chưa chính xác. Vui lòng đảm bảo rằng nắp đã được lắp vào đúng cách.

Chốt khóa đóng không đúng cách

Nếu chốt khóa không ở đúng vị trí hoặc không được đóng đúng cách, máy ép trái cây sẽ không hoạt động do việc kích hoạt chức năng an toàn chưa chính xác. Vui lòng đảm bảo rằng chốt khóa đã được đóng đúng cách.

Thông tin trong trang này áp dụng cho số kiểu sản phẩm sau đây: HR1916/70 , HR1855/70 , HR1863/20 .

Đăng ký sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm của bạn

Theo dõi phạm vi bảo hành của sản phẩm

Đủ điều kiện để được chiết khấu, nhận quà tặng và đề nghị chào hàng đặc biệt

Tiếp cận hỗ trợ sản phẩm dễ dàng