1
Sản phẩm tiêu dùng

XB2023/01 2000 Series Máy hút bụi không túi MỚI
Xin lưu ý rằng màu sản phẩm của bạn có thể khác với hình ảnh này nhưng thông tin hỗ trợ là như nhau
Xem sản phẩm

2000 Series Máy hút bụi không túi

XB2023/01

Tôi có thể tìm mã kiểu máy và số sê-ri của Máy hút bụi Philips ở đâu?

Nếu bạn băn khoăn về cách tìm mã kiểu máy và số sê-ri của Máy hút bụi Philips, vui lòng xem thông tin hướng dẫn dưới đây.

Mã kiểu máy và số sê-ri của Máy hút bụi Philips

Bạn nên viết lại trước đúng loại máy và số sê-ri của Máy hút bụi Philips.

Bạn có thể tìm thấy thông tin về mã kiểu máy và số sê-ri trên nhãn loại máy. Tùy thuộc vào kiểu máy của bạn, nhãn loại máy nằm ở dưới cùng của Máy hút bụi Philips, bên dưới túi chứa bụi, ở mặt sau của máy hút bụi cầm tay hoặc phía sau ngăn chứa nước của thiết bị (ví dụ: xem các hình ảnh bên dưới).

  • Mã kiểu máy thường nằm ở góc trên bên trái. Mã kiểu máy bắt đầu bằng các chữ cái FC theo sau là bốn chữ số. Ví dụ: FC7080/xx.

  • Số sê-ri nằm ở góc dưới cùng bên phải và gồm bốn chữ số: hai chữ số đầu tiên chỉ báo năm, hai chữ số thứ hai chỉ báo số tuần. Ví dụ: 1850, 1734. Trong một số trường hợp, S/N được in trước số sê-ri.

Mã kiểu máy và số sê-ri trên thiết bị của bạn
Đăng ký sản phẩm của bạn
Đăng ký sản phẩm của bạn

Theo dõi phạm vi bảo hành của sản phẩm

Đủ điều kiện để được chiết khấu, nhận quà tặng và đề nghị chào hàng đặc biệt

Tiếp cận hỗ trợ sản phẩm dễ dàng