DXL 16-Lead ECG Algorithm

ECG algorithm

Product number:

NOCTN68

Philips DXL ECG Algorithm uses sophisticated analytical methods to interpret the resting ECG. It analyzes up to 16-leads of simultaneously acquired ECG waveforms to interpret rhythm and morphology for a variety of patient populations.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*