PageWriter TC50

Cardiograph

Product number:

860310

The Philips PageWriter TC50 cardiograph is an advanced, reliable, and compact ECG solution, that is easy to use. The TC50 will help you meet your daily demands, giving you time to focus on your patients.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*