Ultrasound

QLAB Cardiac Analysis

Cardiovascular ultrasound quantification software

Product number:

NOCTN145

QLAB 10 is designed to make it easy to get the data you need to drive decisions that can result in quality patient care and efficiencies. View and interrogate data on-cart and off-cart to enhance department workflow efficiencies.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*