IntelliVue MX500 and MX550 ITD Rigid Arm Wall Mounts Mounting solution

IntelliVue MX500 and MX550 ITD Rigid Arm Wall Mounts

Mounting solution

Learn more about rigid arm for ITD support extrusion, including a tilt and swivel unit for a Philips IntelliVue MX400/MX450/MX500/MX550 monitor.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*

Contact Information:

ITD GmbH
Innovation Technik Design
Grünwalder Weg 13a
82008 Unterhaching
Germany
URL: www.itd-cart.com
Phone: +49.89.614425-0:
Fax: +49.89.614425-20