Transducers

X7-2

xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology

Learn more about the Philips X7-2 xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology in the specification table below.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications

Specifications
Specifications
Technology
 • xMATRIX
Number of elements
 • 2500
Frequency range
 • 7 - 2 MHz
Array Type
 • Sector
Aperture
 • -
Field of view
 • 90°
Volume of field of view
 • 86° x 86°
Modes
 • 2D, Color, M-Mode, PW, CW, Live xPlane, Live 3D, Live 3D color, XRES, and harmonic imaging
Applications
 • Pediatric applications: abdomen, neonatal head, and fetal echo
Biopsy capable
 • No
Image Fusion Navigation capable
 • No
Physical dimensions
 • -