Transducers

X7-2

xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology

Learn more about the Philips X7-2 xMATRIX array transducer with PureWave crystal technology in the specification table below.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

Specifications
Technology
xMATRIX
Number of elements
2500
Frequency range
7 - 2 MHz
Array Type
Sector
Aperture
-
Field of view
90°
Volume of field of view
86° x 86°
Modes
2D, Color, M-Mode, PW, CW, Live xPlane, Live 3D, Live 3D color, XRES, and harmonic imaging
Applications
Pediatric applications: abdomen, neonatal head, and fetal echo
Biopsy capable
No
Image Fusion Navigation capable
No
Physical dimensions
-