EPIQ 5 Ultrasound system for obstetrics and gynecology

EPIQ 5

Ultrasound system for obstetrics and gynecology

EPIQ 5 is the new direction for premium ultrasound, featuring an uncompromised level of clinical performance to meet the challenges of today’s most demanding women’s health care practices.

EPIQ 5 is the new direction for premium ultrasound, featuring an uncompromised level of clinical performance to meet the challenges of today’s most demanding women’s health care practices.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*