EPIQ 5

Ultrasound system for hepatology

EPIQ 5 is the new direction for premium ultrasound, featuring an uncompromised level of clinical performance to meet the challenges of today’s most demanding hepatology practices.

EPIQ 5 is the new direction for premium ultrasound, featuring an uncompromised level of clinical performance to meet the challenges of today’s most demanding hepatology practices.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Specifications Xem tất cả

System dimensions
Width
60.6 cm
Height
146-171.5 cm
Depth
109.2 cm
Weight
104.3 kg
Control panel
Monitor size
54.6 cm
Degrees of movement
180 degrees
Height adjustment
25.4 cm