IntelliBridge Enterprise Interoperability solution

IntelliBridge Enterprise

Interoperability solution

Product number:

830070

Philips IntelliBridge Enterprise provides a single, standards-based point of interoperability between your Philips clinical systems and your enterprise information systems, while reducing complexity and cost in your healthcare environment.

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*
*