Lồng nồi chống dính  

 

 

Cùng với khay chiên có thể tháo rời giúp dễ dàng vệ sinh.