Màn hình kỹ thuật số  

 

Màn hình hiển thị thông minh và núm xoay điều chỉnh nhiệt độ dễ dàng sử dụng.