Công suất 1425W  

 

Giúp chiên nướng các món ăn nhanh chóng.