Việt Nam
mobile-privacy-notice banner image

Thông báo Quyền riêng tư của HomeID 

Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Ứng dụng HomeID (“Ứng dụng”) này sử dụng dữ liệu cá nhân được thu thập hoặc xử lý thông qua Ứng dụng, bao gồm các dữ liệu cá nhân được xử lý bởi bất kỳ thiết bị nhà bếp Philips nào mà ban quyết định kết nối với Ứng dụng (“Thiết bị”).

 

Thông báo Quyền Riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu về các phương pháp thực hành quyền riêng tư của chúng tôi khi bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm loại thông tin và dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, lý do thu thập, và cách thức xử lý chúng, cũng như các quyền cá nhân của bạn. Thông báo Quyền Riêng tư này áp dụng với những dữ liệu cá nhân do Ứng dụng thu thập hoặc xử lý, được kiểm soát bởi hoặc dưới quyền kiểm soát của Versuni Netherlands B.V. hoặc của bất kỳ công ty thành viên hoặc chi nhánh nào của Versuni Nederland B.V. (“Versuni”, “của chúng tôi”, “chúng tôi”). 

 

Vui lòng đọc thêm Điều khoản Sử dụng của chúng tôi, trong đó mô tả các điều khoản sử dụng Dịch vụ cho bạn. 

Loại Dữ liệu Cá nhân và các Mục đích thu thập dữ liệu 

Chúng tôi tiếp nhận hoặc thu thập dữ liệu cá nhân, như được mô tả chi tiết ở phần dưới, khi chúng tôi cung cấp các Dịch vụ, bao gồm khi bạn truy cập, tải xuống và cài đặt Ứng dụng. Chúng tôi sẽ liên kết dữ liệu cá nhân của bạn với các mã nhận dạng riêng. 

Dữ liệu Cá nhân nhạy cảm 

Trước khi thu thập bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn và xin phép sự đồng ý của bạn. 

 

Ngoài ra, chúng tôi sẽ đề nghị bạn không gửi hoặc tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nhạy cảm nào (như mã số an sinh xã hội, thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc sắc tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo, triết học hoặc tín ngưỡng khác, sức khỏe, đời sống riêng tư hoặc xu hướng tình dục, đặc điểm sinh trắc học hoặc di truyền, lý lịch tư pháp hoặc thành viên công đoàn) cho chúng tôi, trong hoặc thông qua Ứng dụng, hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào khác. 

account data

Dữ liệu Tài khoản 

Chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn tạo tài khoản. 

 

 • Dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, địa chỉ email, quốc gia, ngôn ngữ. Chúng tôi cũng xử lý các thông tin về việc bạn sử dụng Ứng dụng, bao gồm phiên truy cập, thông tin đăng nhập và xác thực để quản lý tài khoản của bạn.

 

 • Nếu bạn đăng nhập thông qua mạng xã hội, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm hồ sơ cơ bản công khai của bạn (chẳng hạn như: tên đầy đủ/viết tắt, ảnh đại diện, mã nhận dạng, giới tính, đường dẫn URL đến hồ sơ, ngày sinh, trang chủ và vị trí) và địa chỉ email của bạn được chúng tôi sử dụng cho mục đích xác thực. Trong trường hợp này, nhà cung cấp mạng xã hội của bạn có thể thu thập các thông tin từ việc bạn đang sử dụng Ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội của mình. Vui lòng đọc Thông báo Quyền riêng tư của nhà cung cấp mạng xã hội của bạn (như Facebook, Google, Apple) để biết phương pháp thực hành quyền riêng tư của các nhà cung cấp mạng xã hội này, bao gồm, loại dữ liệu cá nhân thu thập, cách thức sử dụng, xử lý và bảo vệ dữ liệu.  

 

 • Chúng tôi sử dụng Dữ liệu Tài khoản của bạn để tạo ra, quản lý tài khoản của bạn và cung cấp các Dịch vụ cá nhân hóa. Bạn có thể sử dụng tài khoản của mình để đăng nhập bảo mật vào Ứng dụng. Nếu bạn tạo một tài khoản để đăng nhập vào Ứng dụng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email chào mừng để giao tiếp với bạn để phản hồi các câu hỏi của bạn, gửi cho bạn các thông báo liên quan đến dịch vụ, hoặc thông tin tiếp thị trực tiếp trong trường hợp bạn đã chọn tham gia. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản của mình để tham khảo lịch sử mua hàng, đặt mua sản phẩm hoặc dịch vụ, tham gia chương trình khuyến mãi hoặc trò chơi, tham gia hoạt động truyền thông xã hội liên quan đến chương trình khuyến mãi (Versuni) (ví dụ: nhấp vào "thích" hoặc "chia sẻ") và tham gia thử nghiệm hoặc khảo sát sản phẩm. 

 

Vì chúng tôi sử dụng Dữ liệu tài khoản của bạn để cung cấp Dịch vụ, nên chúng tôi coi việc xử lý dữ liệu này là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên. 

Đọc thêmĐọc ít hơn

Các dữ liệu khác được cung cấp 

Khi sử dụng Ứng dụng, bạn có thể tạo một hồ sơ bao gồm tên/biệt danh của bạn, mô tả ngắn gọn về bản thân, quê quán, các nội dung ưa thích hoặc nội dung tự tạo và các hồ sơ khác mà bạn theo dõi. Chúng tôi xử lý những chi tiết này cùng với các cài đặt riêng tư của bạn, bao gồm các món ăn ưa thích, hệ thống đơn vị, Thiết bị và Phụ kiện mà bạn sở hữu cũng như thông tin chúng tôi quan sát được khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

 

 • Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân này để cung cấp các Dịch vụ và đề xuất được cá nhân hóa, đồng thời giúp bạn trở thành một phần của cộng đồng chia sẻ nội dung liên quan đến nấu ăn, nơi bạn có thể theo dõi các thành viên khác trong cộng đồng có cùng sở thích. Chúng tôi sử dụng các cài đặt cá nhân của bạn kết hợp với hoạt động của bạn trong cộng đồng mạng xã hội để cung cấp cho bạn một trải nghiệm sử dụng Ứng dụng riêng bằng cách đề xuất những nội dung phù hợp nhất với bạn, cũng như gửi cho bạn các thông báo và/hoặc tin nhắn trong ứng dụng. Những thông báo hoặc tin nhắn này có thể chứa nội dung của các bên thứ ba hợp tác với chúng tôi trong Ứng dụng. Chúng tôi thực hiện việc này bằng cách phân tích các dữ liệu thu thập được và sử dụng các thuật toán sàng lọc và gợi ý cụ thể.  

 

 • Ở một số quốc gia, Dịch vụ sẽ bao gồm tính năng ‘Cộng đồng’ cho phép bạn xem công thức nấu nướng của các thành viên khác ở quốc gia của bạn, chia sẻ công thức của bạn và đăng bình luận. Với tính năng ‘Cộng đồng’, (i) bạn sẽ dễ dàng xem món ăn mà mình ưa thích, và (các) Thiết bị của bạn (chẳng hạn như nồi chiên không dầu); và (ii) những người dùng khác có thể nhìn thấy tên người dùng, quốc gia, ảnh, các kết nối của bạn trong Ứng dụng, và công thức chế biến mà bạn lưu lại trong Ứng dụng. Ứng dụng sẽ cho biết liệu tính năng “Cộng đồng” có khả dụng ở quốc gia bạn hay không.

 

 • Tại một số quốc gia (Ứng dụng sẽ hiển thị tính khả dụng), Ứng dụng cũng cung cấp nội dung công thức nấu ăn cao cấp. Bạn có thể mua nội dung của các công thức cao cấp này và chúng sẽ được lưu trữ trong tài khoản của bạn. Bạn có thể xem công thức cao cấp và nếu quan tâm, bạn có thể nhấp vào nút mua hàng. Bạn sẽ được chuyển hướng đến nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba. Xin lưu ý rằng bạn cần đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký để có thể mua nội dung cao cấp (để cho phép lưu trữ nội dung trong tài khoản của bạn). Sau khi bạn thực hiện thành công các hướng dẫn thanh toán, việc mua hàng của bạn sẽ hoàn tất và bạn sẽ được chuyển hướng đến Ứng dụng. Tại đó, bạn có thể truy cập nội dung cao cấp của mình, nội dung này sẽ vẫn có sẵn cho bạn trong tài khoản của bạn.  

 

Vì chúng tôi sử dụng các Dữ liệu khác được cung cấp của bạn để cung cấp các Dịch vụ, chúng tôi xem việc xử lý dữ liệu này là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà trong đó bạn là một bên. 

Đọc thêmĐọc ít hơn

Dữ liệu Thiết bị 

Khi bạn chọn kết nối Ứng dụng với Thiết bị của mình, chúng tôi sẽ thu thập thông tin thiết bị cụ thể bất cứ lúc nào bạn truy cập hoặc sử dụng Thiết bị, bao gồm mã thiết bị của người dùng, quốc gia bạn chọn, múi giờ và phiên truy cập và dữ liệu sử dụng. Ví dụ: đây có thể là:

 

 • Tùy theo model Thiết bị mà bạn sử dụng, Thiết bị có thể lưu lại các công thức chế biến và thành phần nguyên liệu và gửi đến Ứng dụng. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu Thiết bị này để giúp bạn điều khiển Thiết bị của mình cũng như cung cấp cho bạn các dịch vụ dinh dưỡng riêng, bao gồm tư vấn và khuyến nghị qua thông báo và/hoặc tin nhắn trong ứng dụng. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu Thiết bị này để thực hiện phân tích (ví dụ: để tìm hiểu về việc sử dụng Thiết bị của chúng tôi vào những thời điểm nào trong ngày) và giới thiệu cho bạn các phụ kiện và nội dung phù hợp.
 • Thông tin về Chu trình
 • Thông tin về Mực nước và Cách sử dụng
 • Thông tin về hạt cà phê và cách pha máy
 • Thông tin về cách sử dụng bộ lọc Aquaclean

 

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu thiết bị để cung cấp cho bạn các dịch vụ phù hợp với cá nhân bạn, liên quan đến tất cả các loại vật tư liên quan đến cà phê, bao gồm ghi lại Dữ liệu thiết bị của bạn để thực hiện Dịch vụ tự động đặt hàng của Amazon, như được nêu chi tiết dưới đây.

 

Vì (các) Dữ liệu thiết bị của bạn chỉ được xử lý khi bạn chọn ghép nối (các) Thiết bị của mình với Ứng dụng cho các mục đích của Dịch vụ, chúng tôi coi việc xử lý này là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là thành viên và / hoặc dựa trên lợi ích hợp pháp.

Đọc thêmĐọc ít hơn

Cookies Image

Cookie và Công cụ phân tích 

Chúng tôi sử dụng các cookie, thẻ tag hoặc các công nghệ tương tự (“Cookie”) để vận hành, cung cấp, cải tiến, tìm hiểu và tùy chỉnh các Dịch vụ của chúng tôi. Cookie cho phép chúng tôi nhận dạng thiết bị di động của bạn và thu thập các thông tin và dữ liệu cá nhân bao gồm mã thiết bị của người dùng, địa chỉ IP của thiết bị di động, loại trình duyệt internet di động hoặc hệ điều hành mà bạn sử dụng, phiên truy cập và dữ liệu sử dụng, hoặc các thông tin hoạt động liên quan đến dịch vụ, là thông tin về việc sử dụng Ứng dụng của bạn. Dựa trên địa chỉ IP và thông tin nhà cung cấp SIM của thiết bị di động, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn các nội dụng cụ thể theo quốc gia (gồm các thông tin bằng ngôn ngữ địa phương).

 

 

Để nâng cao trải nghiệm cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ xử lý Cookie và dữ liệu Công cụ phân tích của bạn để cung cấp cho bạn nội dung cũng như các gợi ý phù hợp, tin nhắn trong ứng dụng và Thông báo đẩy (nếu bạn cho phép ở phần cài đặt ứng dụng). 

 

Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu Cookie và Công cụ phân tích để đặt câu hỏi hoặc mời bạn tham gia vào các khảo sát hoặc dự án nghiên cứu. Khi bạn quyết định tham gia, chúng tôi sẽ xử lý thông tin tài khoản, phản hồi, ý kiến và trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cải thiện các Dịch vụ và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp.  Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng Cookie để thu thập thông tin của bạn thay mặt cho và theo hướng dẫn của chúng tôi. Ứng dụng hiện đang sử dụng các Cookie bên thứ ba sau đây:

 

 • Apptentive. Ứng dụng này sử dụng Apptentive, một dịch vụ phản hồi và giao tiếp (“Apptentive”) do công ty Alchemer. cung cấp. Apptentive sử dụng một công nghệ tương tự như “cookie” nhằm giúp Ứng dụng phân tích các kiểu truy cập tổng thể và thu thập phản hồi của bạn qua Ứng dụng. Thay mặt Versuni, Apptentive sẽ sử dụng các thông tin về thiết bị di động của bạn (chẳng hạn như nhà sản xuất, model và hệ điều hành), kiểu truy cập Ứng dụng, và thông tin bạn chọn cung cấp (như câu trả lời khảo sát hoặc phản hồi) để cung cấp dịch vụ cho Versuni nhằm giúp họ tìm hiểu việc sử dụng Ứng dụng, cung cấp hỗ trợ, và cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Địa chỉ IP của bạn được ẩn danh trước khi được sử dụng và lưu trữ trong các sản phẩm và dịch vụ của Apptentive.  

 

 • Branch Metrics. Ứng dụng này sử dụng Branch Metrics, một dịch vụ của công ty Branch Metrics Inc. (“Branch”) để tạo liên kết sâu vào Ứng dụng cho người dùng, phân tích cách thức người dùng truy cập và sử dụng Ứng dụng và dùng những dữ liệu này để cải tiến Ứng dụng. Thay mặt Versuni, Branch sẽ xử lý các thông tin được tạo ra về việc sử dụng Ứng dụng của bạn (chẳng hạn như nền tảng di động, dấu thời gian, mã API (mã nhận dạng cho ứng dụng), phiên bản Ứng dụng, mã nhận dạng thiết bị di động, Số nhận dạng quảng cáo của iOS, Số nhận dạng nhà cung cấp của iOS, ID Nhà quảng cáo của Android, địa chỉ IP, model thiết bị di động, nhà sản xuất và hệ điều hành thiết bị, thời gian bắt đầu/dừng phiên, mã mạng di động và trạng thái mạng). Nếu bạn tải Ứng dụng bằng cách nhấp vào một Quảng cáo Versuni trên nền tảng của một trong các đối tác tiếp thị của chúng tôi, chẳng hạn như Facebook, Apple hoặc Google, và chọn đồng ý, Branch sẽ thu thập dữ liệu đo lường Quảng cáo từ thiết bị di động của bạn, bao gồm các mã nhận dạng riêng và dữ liệu phân tích trên Quảng cáo mà bạn nhấp vào và các sự kiện Ứng dụng khác (chẳng hạn như cài đặt lần đầu, mở và chia sẻ Ứng dụng thông qua tính năng chia sẻ của Ứng dụng). Để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và đo lường mức độ tương tác, chúng tôi chia sẻ dữ liệu đo lường Quảng cáo của bạn với nền tảng mà chúng tôi dùng để chạy Quảng cáo, sau đó nền tảng này sẽ sử dụng dữ liệu để báo cáo hiệu quả Quảng cáo của chúng tôi. Khi đồng ý sử dụng Branch, bạn đồng ý với việc chia sẻ dữ liệu đo lường Quảng cáo của mình với nền tảng mà bạn sử khi nhấp vào Quảng cáo của chúng tôi, như Facebook, Apple hoặc Google, tùy trường hợp, dữ liệu của bạn sẽ được xử lý theo Thông báo Quyền riêng tư của từng nền tảng.  

 

 • Google Firebase. Ứng dụng này sử dụng Google Firebase (“Firebase”), một dịch vụ phát triển ứng dụng do công ty Google Ireland Ltd. (“Google”) cung cấp. Firebase sử dụng “cookie” hoặc các kỹ thuật tương tự, là các tệp văn bản được cài trong Ứng dụng và trình duyệt web của bạn. Thay mặt Versuni, Firebase sẽ sử dụng các thông tin từ thiết bị di động của bạn, chẳng hạn như mã ID thiết bị, địa chỉ IP, Số nhận dạng cho Nhà quảng cáo (IDFA) hoặc ID của Google Play Services và địa chỉ MAC của bạn, và thay thế những dữ liệu đó bằng một mã riêng. Khi bạn sử dụng Ứng dụng, chúng tôi sẽ đo lường số lần truy cập vào Ứng dụng, những trang mà bạn truy cập, kết nối mạng của bạn, thời gian tải và thời gian xảy ra sự cố Ứng dụng. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để đánh giá và tìm hiểu việc sử dụng Ứng dụng của bạn, để kiểm thử và phân tích hiệu suất nhằm tối ưu các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.   

 

 

Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ xử lý thông tin Cookie và Công cụ phân tích của bạn sau khi bạn đã đồng ý.    

Đọc thêmĐọc ít hơn

Data filled in by you

Dữ liệu Xếp hạng và Đánh giá 

Nếu bạn viết đánh giá hoặc xếp hạng Ứng dụng trên các kho ứng dụng, chúng tôi có thể xử lý những thông tin này để phản hồi nhận xét và câu hỏi của bạn, tìm hiểu cảm nhận của bạn khi sử dụng Ứng dụng, nắm được nhận định chung của bạn về Ứng dụng và thương hiệu chúng tôi, và dùng những dữ liệu này để cải tiến Ứng dụng và/hoặc sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy tên người dùng, xếp hạng, nhận xét của bạn trên App Store, và những thông tin khác mà bạn quyết định chia sẻ với chúng tôi hoặc thông tin công khai. Trừ khi được bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ không liên kết các thông tin này đến lịch sử tài khoản của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi có được từ bạn.  

 

Khi bạn yêu cầu hỗ trợ khách hàng, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để theo dõi trường hợp của bạn và hướng dẫn bạn theo đúng quy trình hỗ trợ khách  ang của chúng tôi trong phần ‘Hỗ trợ khách  ang’ bên dưới. Chúng tôi xem việc xử lý dữ liệu đánh giá và xếp hạng của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của Versuni.

Hỗ trợ Khách hàng 

Khi bạn yêu cầu hỗ trợ khách  ang, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn, bao gồm tương tác của bạn với Versuni, và thông tin liên hệ của bạn để chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ theo yêu cầu. Chúng tôi vận hành và cung cấp các Dịch vụ, bao gồm dịch vụ hỗ trợ khách hàng, và cải thiện, sửa lỗi và tùy chỉnh các Dịch vụ. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để trả lời khi bạn liên hệ với chúng tôi.

 

Chúng tôi xem việc xử lý dữ liệu Hỗ trợ Khách hàng của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà trong đó bạn là một bên Trong một số trường hợp, chúng tôi xem việc xử lý dữ liệu Hỗ trợ Khách hàng của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của Versuni.

Combined data

Dữ liệu kết hợp 

Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm Dữ liệu tài khoản, Dữ liệu được cung cấp khác, Dữ liệu thiết bị, Dữ liệu cookie và phân tích, với dữ liệu được thu thập trong quá trình bạn tương tác và sử dụng các kênh kỹ thuật số Versuni như phương tiện truyền thông xã hội, trang web và cửa hàng trực tuyến, email, ứng dụng dành cho thiết bị di động và sản phẩm được kết nối.

 

Chúng tôi sử dụng Dữ liệu kết hợp của bạn để cải tiến nội dung, chức năng và khả năng sử dụng của Ứng dụng, (các) Thiết bị và Dịch vụ cũng như để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Trong trường hợp này, chúng tôi xem việc xử lý Dữ liệu kết hợp của bạn dựa trên lợi ích hợp pháp của Versuni. 

 

Nếu bạn đồng ý nhận các thông tin quảng cáo sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và khuyến mãi của Versuni hoặc các thông báo khuyến mãi của các đối tác mà chúng tôi đã cẩn thận lựa chọn, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông tin tiếp thị và khuyến mãi qua email, hoặc các kênh kỹ thuật số, như ứng dụng di động và mạng xã hội. Để có thể tạo ra các thông báo phù hợp với sở thích và hành vi của bạn và cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân hóa và phù hợp hơn, chúng tôi có thể phân tích Dữ liệu kết hợp của bạn. Bạn có thể chọn không tham gia và hủy đăng ký nhận thông báo bất cứ lúc nào.

Đọc thêmĐọc ít hơn

Cho phép

Ứng dụng có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập vào các bộ nhớ, cảm biến hoặc các tính năng khác (như ảnh, lịch trình, danh bạ, camera, Wi-Fi, vị trí địa lý hoặc Bluetooth) của thiết bị di động của bạn. Chúng tôi yêu cầu quyền truy cập khi thực sự cần thiết để cung cấp Dịch vụ như được mô tả chi tiết dưới đây.   

 

 • Bluetooth và WIFI. Ứng dụng yêu cầu có kết nối WIFI để kết nối với internet. Ứng dụng cũng cần có Bluetooth/WIFI để kết nối (các) Thiết bị của bạn với Ứng dụng. Bạn có thể tắt kết nối Bluetooth/WIFI bất cứ lúc nào trên cài đặt thiết bị di động.  

 

 • Vị trí. Đối với một số model Thiết bị, các hệ điều hành Android yêu cầu vị trí địa lý tương đối để kết nối với Thiết bị. Các hệ điều hành iOS cũng yêu cầu vị trí địa lý để nhận diện khi Ứng dụng gần với Thiết bị. Tuy nhiên, Versuni sẽ không xử lý dữ liệu đó dưới mọi hình thức. Dữ liệu vẫn nằm trong thiết bị di động của bạn nơi Versuni không truy cập được. Bạn có thể tắt tính năng thu thập vị trí địa lý bất cứ lúc nào trên cài đặt thiết bị di động.

 

 • Tập tin. Ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào các tập tin của thiết bị di động để lưu trữ các cấu hình ngôn ngữ và các tập tin khác mà Ứng dụng sử dụng để hoạt động (như tài liệu hướng dẫn, công thức chế biến, đồ họa, các tập tin truyền thông hoặc chương trình lớn khác). Nếu bạn xóa Ứng dụng, các Tập tin sẽ được xóa khỏi thiết bị di động của bạn.  

 

 • Ảnh và Nội dung truyền thông. Nếu bạn  hem một ảnh đại diện vào hồ sơ của mình, Ứng dụng sẽ yêu cầu quyền truy cập vào camera hoặc thư viện ảnh của thiết bị di động của bạn. Các hệ điều hành Android có thể yêu cầu quyền truy cập vào Video, tuy nhiên, Ứng dụng sẽ chỉ sử dụng quyền truy cập để cho phép bạn tải ảnh lên. Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ tính năng nhận diện đồ ăn thì Ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cấp quyền truy cập vào camera trên thiết bị di động của bạn để quét một số loại thực phẩm đặc biệt. Ứng dụng sẽ chỉ nhận diện được một số loại thực phẩm cụ thể. Trường hợp bạn quay bất cứ thứ gì khác, ứng dụng sẽ báo lỗi. Đối với tính năng này, dữ liệu sẽ không được thu thập hoặc lưu lại.    

 

 • Thỉnh thoảng, quyền được phép truy cập là một điều kiện kỹ thuật tiên quyết của hệ điều hành của thiết bị di động của bạn. Trong trường hợp đó, Ứng dụng có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập vào một cảm biến hoặc dữ liệu nhất định, tuy nhiên chúng tôi sẽ không thu thập các dữ liệu này, trừ khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ.   
Đọc thêmĐọc ít hơn

Third parties

Những ai được chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân? 

Versuni có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, các đối tác kinh doanh, hoặc các bên thứ ba khác theo Thông báo Quyền riêng tư này và/hoặc theo quy định pháp luật hiện hành.

 

Nhà cung cấp dịch vụ 

Chúng tôi phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để vận hành, cung cấp, cải thiện, tìm hiểu, tùy chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị các Dịch vụ của chúng tôi.  

 

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ sau đây:  

 

 • Nhà cung cấp dịch vụ Cloud và CNTT 
  Những nhà cung cấp dịch vụ này cung cấp các dịch vụ phần cứng, phần mềm, mạng, lưu trữ, giao dịch và/hoặc các công nghệ liên quan cần thiết để chạy Ứng dụng hoặc cung cấp Dịch vụ. 
 • Nhà cung cấp dịch vụ phân tích Analytics 

Những nhà cung cấp dịch vụ này cung cấp các dịch vụ phần cứng, phần mềm, mạng, lưu trữ và/hoặc công nghệ liên quan mà chúng tôi cần để thực hiện các hoạt động phân tích Ứng dụng. Vui lòng xem thêm phần Cookie và Công cụ phân tích ở trên.  

 

Versuni yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ phải có biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn thỏa đáng tương đương với mức độ bảo vệ của chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và chỉ cho các mục đích cụ thể nêu trên, chỉ truy cập dữ liệu ở mức tối thiểu mà họ cần để cung cấp một dịch vụ cụ thể, và giữ bảo mật các dữ liệu cá nhân của bạn.  

 

Các bên thứ ba khác 

Versuni cũng có thể làm việc với các bên thứ ba có chức năng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Nếu Versuni chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba này, Versuni  bảo đảm rằng sẽ thông báo cho bạn và/hoặc có được sự đồng ý của bạn theo pháp luật hiện hành trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, vui lòng đọc kỹ thông báo quyền riêng tư của các bên thứ ba này khi họ thông báo các phương pháp thực hành quyền riêng tư của mình, bao gồm, loại dữ liệu cá nhân thu thập, cách thức sử dụng, xử lý và bảo vệ dữ liệu.Xin lưu ý, liên quan đến việc quảng cáo của bên thứ ba có thể được chạy trong Ứng dụng, chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với những đối tác này. Ngay cả khi bạn chọn nhận thông tin tiếp thị và cho phép tất cả các Cookie, chúng tôi cũng không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhà quảng cáo bên thứ ba. Điều chúng tôi làm là phân tích tính hiệu quả của các chiến dịch hợp tác quảng cáo đó và thông báo cho các đối tác của chúng tôi (chẳng hạn như số lượng người dùng Ứng dụng đã nhấp vào quảng cáo, số lượng người dùng Ứng dụng đã phản hồi với quảng cáo). Chúng tôi có thể thực hiện phân tích bằng cách đánh giá việc sử dụng Ứng dụng và khi bạn chấp nhận Cookie Branch Metrics được đề cập trước đó. Báo cáo ra bên ngoài về kết quả nghiên cứu tính hiệu quả này chỉ được thực hiện dưới hình thức tổng hợp – tức là đối tác của chúng tôi – bên thứ ba – không thể liên hệ thông tin này đến bất kỳ cá nhân sử dụng Ứng dụng nào.   

 

Versuni có thể bán một bộ phận kinh doanh hoặc một phần bộ phận kinh doanh cho một công ty khác. Việc chuyển giao quyền sở hữu có thể gồm chuyển giao cho bên mua những dữ liệu cá nhân có liên quan trực tiếp đến bộ phận kinh doanh đó. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của Versuni theo Thông báo Quyền riêng tư này có thể được tự do giao lại cho bất kỳ công ty thành viên nào của chúng tôi, liên quan đến hoạt động sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc, hoặc bán tài sản, hoặc do luật định hoặc cách khác, và chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty thành viên, tổ chức kế thừa, hoặc chủ sở hữu mới. 

 

Amazon

 

 • Alexa

Tùy theo model Thiết bị mà bạn sử dụng, tính năng Kitchen Plus/ Coffee Plus Skill (“Skill”) cho phép bạn điều khiển Thiết bị và nhận thông tin thông qua Amazon Alexa.

 

Khi bạn bật Skill, Versuni cho phép bạn kết nối Tài khoản Amazon của bạn với tài khoản Versuni mà bạn dùng để đăng nhập vào Ứng dụng. Khi kết nối các tài khoản của bạn, Versuni và Amazon sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật riêng để xác thực danh tính của bạn. Versuni chia sẻ các mã nhận dạng tài khoản nhưng không chia sẻ thông tin tài khoản của bạn, bao gồm tên hoặc địa chỉ email, với Amazon.

 

Khi bạn ra lệnh cho Alexa bằng giọng nói, Amazon sẽ gửi một văn bản các lệnh thoại của bạn đến Versuni cùng với một mã nhận dạng riêng. Chúng tôi xử lý thông tin này để thực hiện các lệnh của bạn và gửi phản hồi theo Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ phản hồi dạng văn bản của mình với Amazon để Amazon có thể thông báo cho bạn biết kết quả lệnh của bạn theo Thông báo Quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Amazon. Versuni và Alexa cũng có thể trao đổi thông tin về Thiết bị mà bạn chọn điều khiển thông qua Skill, bao gồm các hoạt động cập nhật, thay đổi hoặc xóa Thiết bị.

 

 • Dịch vụ tự động đặt hàng của Amazon (DRS)

Chúng tôi hỗ trợ DRS tại một số quốc gia. Khi bạn đăng ký sử dụng DRS, Ứng dụng sẽ tự động đặt hàng Hạt cà phê hoặc bộ lọc Aquaclean cho bạn qua Amazon. Để sử dụng dịch vụ này, bạn sẽ phải đăng nhập vào Tài khoản Amazon của mình, và Amazon sẽ cung cấp dịch vụ của họ cho bạn.

 

Khi bạn thiết lập gói đăng ký DRS, chúng tôi sẽ chia sẻ với Amazon các dữ liệu sau: số sê-ri kèm model (mã kiểu máy) của Thiết bị, và thông tin tổng hợp lượng Hạt cà phê hoặc bộ lọc Aquaclean còn lại của bạn mỗi ngày. Để theo dõi gói đăng ký của bạn, chúng tôi sẽ lưu trữ Mã khách hàng Amazon của bạn. Nếu bạn hủy đăng ký DRS, chúng tôi sẽ xóa Mã khách hàng đó.

 

Bạn hiểu rằng các lệnh và phản hồi của mình có thể là dữ liệu cá nhân. Bạn cũng hiểu rằng Amazon cung cấp các dịch vụ của Amazon cho bạn và khi bạn đồng ý có nghĩa là bạn yêu cầu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Amazon. Amazon có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở các quốc gia bên ngoài lãnh thổ của bạn, trong đó có những nơi có thể không đáp ứng thỏa đáng mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Quy định (EU) 2016/679 (GDPR). Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách tắt Skill. Vui lòng đọc Thông báo Quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Amazon để biết thêm thông tin.

 

Chuyển giao xuyên biên giới 

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu giữ và xử lý tại bất kỳ quốc gia nào nơi chúng tôi đặt cơ sở kinh doanh hoặc nơi chúng tôi có sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ, và bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn chấp nhận việc chuyển giao thông tin (nếu có) đến các quốc gia bên ngoài lãnh thổ của bạn, những nơi có thể áp dụng các quy định bảo vệ dữ liệu khác so với quốc gia của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, tòa án, các cơ quan thực thi luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan an ninh ở những quốc gia khác có thể được quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.   

 

Nếu bạn ở Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các công ty thành viên hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi ở các quốc gia ngoài EEA mà đã được Ủy ban Châu Âu công nhận là đáp ứng thỏa đáng yêu cầu bảo vệ dữ liệu theo các tiêu chuẩn EEA. Đối với việc chuyển dữ liệu từ EEA đến các quốc gia không được Ủy ban Châu Âu xem là thích hợp, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp thích hợp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu thông qua để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.  

 

Thời gian chúng tôi giữ dữ liệu của bạn  

Chúng tôi sẽ giữ các dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hoặc được phép theo (các) mục đích thu thập dữ liệu. Các tiêu chuẩn được chúng tôi sử dụng để xác định thời gian lưu giữ gồm: (i) khoảng thời gian bạn sử dụng Ứng dụng và Dịch vụ; (ii) nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi cần tuân thủ; hoặc (iii) tính thỏa đáng của việc lưu giữ theo vị trí pháp lý của chúng tôi (như các pháp quy hiện hành về thời hiệu, tranh chấp hoặc điều tra theo luật định). 

Đọc thêmĐọc ít hơn

Choices and rights

Quyền và lựa chọn của bạn 

Nếu bạn muốn gửi yêu cầu truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp trước đó cho chúng tôi, hoặc nếu bạn muốn gửi yêu cầu nhận bản sao điện tử dữ liệu cá nhân của bạn để chuyển cho một công ty khác (trong phạm vi quyền hạn của bạn đối với việc chuyển dữ liệu theo pháp luật hiện hành), bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của bạn theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.  

 

Trong yêu cầu của bạn, xin vui lòng nêu rõ những dữ liệu cá nhân bạn muốn truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế hoặc phản đối xử lý. Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu đối với dữ liệu cá nhân liên quan với tài khoản, địa chỉ email của bạn hoặc thông tin tài khoản khác mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu cho chúng tôi, và chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi thực thi yêu cầu. Chúng tôi sẽ nỗ lực thực hiện yêu cầu của bạn sớm nhất có thể.   

 

Dù bạn đã đồng ý để chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân, bạn có thể rút lại sự đồng ý bất cứ lúc nào. Tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu với sự đồng ý của bạn trước khi rút lại sẽ không bị ảnh hưởng.    

 

Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng (một số) quyền và lựa chọn của mình, bạn có thể không còn sử dụng được, toàn bộ hoặc một phần, các Dịch vụ của chúng tôi.  

 

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo đúng nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân thủ, bao gồm khi bạn tương tác với chúng tôi để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn, chúng tôi xem việc xử lý này là hợp pháp.  

 

Trường hợp chúng tôi dựa trên hợp đồng để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích cung cấp Dịch vụ, chúng tôi có thể không cung cấp được Dịch vụ nếu không  nhận được thông tin của bạn.     

Đọc thêmĐọc ít hơn

We protect your personal data

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ bảo vệ những dữ liệu mà bạn tin tưởng giao cho Versuni, đảm bảo dữ liệu không bị điều chỉnh, mất, lạm dụng, tiết lộ hoặc truy cập, dù vô tình hay trái phép. Versuni sử dụng nhiều công nghệ bảo mật, biện pháp kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ dữ liệu của bạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng triển khai các biện pháp kiểm soát truy cập, sử dụng tường lửa và các giao thức bảo mật.

Đọc thêmĐọc ít hơn

Special information for parents

Thông tin đặc biệt dành cho cha mẹ

Vì các Dịch vụ không trực tiếp cung cấp cho trẻ em, như quy định của pháp luật hiện hành, để tuân thủ pháp luật, Versuni sẽ yêu cầu cha mẹ hoặc người giám hộ cho phép trước khi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của trẻ em. Chúng tôi cam kết đảm bảo các nhu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân của trẻ em và khuyến khích phụ huynh lẫn người giám hộ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động và mối quan tâm của trẻ em trên không gian mạng. 

 

Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ phát hiện con, em mình đã cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân khi chưa có sự đồng ý của người lớn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây. Nếu phát hiện rằng có trẻ em cung cấp dữ liệu cá nhân của mình cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu khỏi các hồ sơ của chúng tôi. 

Đọc thêmĐọc ít hơn

 

 • De insamlade uppgifterna används för du ska kunna ta del av en gemenskap som delar matlagningsrelaterat innehåll och följa andra medlemmar med liknande intressen. Dina personliga inställningar i kombination med dina aktiviteter i den sociala gemenskapen används för att ge dig en personlig upplevelse i appen genom att visa dig det innehåll som är mest relevant för dig. Vi gör det genom att analysera insamlad information och använda specifika rekommendations- och filtreringsalgoritmer.

 • I vissa länder inkluderar tjänsterna gemenskapsfunktionen där du kan se recept från andra medlemmar i ditt land samt dela med dig av dina egna recept. Som en del av gemenskapsfunktionen (i) ser du enkelt de livsmedel du föredrar och din Airfryer-modell; och (ii) andra användare kan eventuellt se ditt användarnamn, ditt land, ditt foto, dina kontakter i appen och de recept du lagrar i appen. Appen meddelar dig när gemenskapsfunktionen har aktiverats i ditt land.

Eftersom vi använder dina andra tillhandahållna uppgifter för att tillhandahålla tjänsterna anser vi att denna behandling är nödvändig för att fullfölja ett avtal i vilket du är part och lagenlig enligt artikel 6.1. (b) i förordning (EU) 2016/679.

Đọc thêmĐọc ít hơn

Changes to the privacy notice

Thay đổi đối với Thông báo Quyền riêng tư này 

Các Dịch vụ của chúng tôi có thể thay đổi theo thời gian mà không cần thông báo trước cho bạn. Do đó, chúng tôi có quyền điều chỉnh hoặc cập nhật Thông báo Quyền riêng tư này tùy từng thời điểm. Khi cập nhật Thông báo Quyền riêng tư này, chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày/tháng/năm ở đầu Thông báo.  

 

Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem phiên bản Thông báo Quyền riêng tư mới nhất.   

 

Thông báo Quyền riêng tư mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi công bố. Nếu không đồng ý với bản sửa đổi, bạn nên điều chỉnh các ưu tiên của mình, hoặc xem xét ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng các Dịch vụ sau khi những thay đổi này có hiệu lực, bạn xác nhận rằng  đã được thông báo và đồng ý với Thông báo Quyền riêng tư đã được sửa đổi.  

Đọc thêmĐọc ít hơn

Contact Image

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Thông báo Quyền riêng tư này hoặc về cách Versuni sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với Versuni hoặc nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại đây. Ngoài ra, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.

 

Versuni Netherlands B.V., 

Attn. Legal/ Privacy,

Claude Debussylaan 88, 1082MD

Amsterdam, Hà Lan

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox