Việt Nam

Thông báo về quyền riêng tư đối với Ứng dụng Versuni Air+

 
Thông báo về quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào tháng 8 năm 2023.


Ứng dụng Versuni Air+ (“Ứng dụng”) cho phép bạn kiểm soát, giám sát và quản lý Máy lọc không khí và Máy hút bụi rô-bốt của Philips (gọi chung là “Thiết bị”) từ bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào (“Dịch vụ”). Xin lưu ý rằng không phải tất cả các Thiết bị đều cho phép Ứng dụng này kiểm soát hoạt động.


Ứng dụng và Thiết bị được kiểm soát bởi Versuni Netherlands B.V. hoặc bất kỳ chi nhánh hoặc công ty con nào của Versuni Netherlands B.V. ("Versuni", "của chúng tôi" hoặc "chúng tôi").


Thông báo về quyền riêng tư này áp dụng cho dữ liệu cá nhân do Thiết bị và/hoặc Ứng dụng thu thập hoặc xử lý. Thông báo về quyền riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu về các quy tắc thực hành quyền riêng tư của chúng tôi trong quá trình sử dụng Ứng dụng, bao gồm những dữ liệu mà chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, cách chúng tôi xử lý dữ liệu cũng như các quyền cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập loại Dữ liệu cá nhân nào và vì Mục đích gì?


Chúng tôi nhận hoặc thu thập dữ liệu cá nhân, như được mô tả chi tiết dưới đây, trong quá trình cung cấp Dịch vụ, bao gồm cả khi bạn truy cập, tải xuống và cài đặt Ứng dụng.
 
 • Dữ liệu tài khoản
 • Dữ liệu thiết bị
 • Dữ liệu khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi
 • Cookie và Dữ liệu phân tích
 • Dữ liệu xếp hạng và đánh giá
 • Hỗ trợ khách hàng
 • Dữ liệu kết hợp 
 • Quyền truy cập
 • Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân với ai?
 • Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?
 • Các lựa chọn và quyền lợi của bạn
 • Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn
 • Thông tin đặc biệt dành cho cha mẹ
 • Thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư này
 • Liên hệ với chúng tôi

 

Dữ liệu tài khoản


Tùy thuộc vào quốc gia của bạn, bạn có thể đăng nhập vào Ứng dụng bằng tài khoản Versuni, bằng hồ sơ mạng xã hội hoặc bằng số điện thoại của bạn.


 • Khi bạn đăng nhập qua mạng xã hội, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân về hồ sơ công khai cơ bản của bạn (ví dụ: ảnh hồ sơ, mã định danh, giới tính, URL hồ sơ, ngày sinh, trang chủ và vị trí) cùng email. Tại Trung Quốc, bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản WeChat của bạn. Khi bạn sử dụng tài khoản WeChat của bạn, chúng tôi sẽ thu thập ID tài khoản WeChat và Hồ sơ công khai của bạn, bao gồm tên và ảnh hồ sơ. Xin lưu ý rằng nhà cung cấp mạng xã hội của bạn có thể thu thập thông tin khi bạn đang sử dụng Ứng dụng và đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội của bạn. Vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư của nhà cung cấp mạng xã hội của bạn để tìm hiểu về những quy tắc thực hành quyền riêng tư của họ.
 • Khi bạn tạo tài khoản Versuni, dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm tên, tên người dùng và/hoặc địa chỉ email của bạn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email chào mừng để xác minh việc tạo tài khoản của bạn, để giải đáp thắc mắc của bạn, để gửi thông báo về dịch vụ hoặc thông tin tiếp thị trực tiếp trong trường hợp bạn đồng ý nhận. Bạn cũng có thể sử dụng tài khoản Versuni của bạn để đặt mua sản phẩm, thiết bị hoặc dịch vụ của Philips hoặc Versuni, tham gia chương trình khuyến mãi hoặc trò chơi, tham gia hoạt động truyền thông xã hội liên quan đến chương trình khuyến mãi của Philips hoặc Versuni (ví dụ: bấm “thích” hoặc “chia sẻ”) và tham gia thử nghiệm hoặc khảo sát sản phẩm của chúng tôi.


Chúng tôi sử dụng Dữ liệu tài khoản của bạn để tạo và quản lý tài khoản của bạn. Vì chúng tôi sử dụng Dữ liệu tài khoản của bạn để cung cấp Dịch vụ nên chúng tôi coi việc xử lý này là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia.

Đọc thêmĐọc ít hơn

Dữ liệu thiết bị


Khi bạn ghép nối Thiết bị của bạn với Ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập địa chỉ IP của bộ định tuyến kết nối với Thiết bị của bạn. Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau đây:
  
 • Thiết bị Máy lọc không khí. 

(I) Dữ liệu thiết bị, bao gồm ID thiết bị, chế độ chạy, bật/tắt nguồn, tốc độ quạt, trình lên lịch tác vụ và các lệnh điều khiển.

(II) Dữ liệu chung về chất lượng không khí, bao gồm Chỉ số chất gây dị ứng trong nhà, PM2.5, nhiệt độ, khí và độ ẩm.

 

 • Thiết bị Máy hút bụi rô-bốt. 

(I) Dữ liệu thiết bị, bao gồm ID thiết bị, dữ liệu trình lên lịch tác vụ, số chu kỳ và thời gian vệ sinh. 

 

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu này để cung cấp Dịch vụ; giúp cho Thiết bị nhận thức được môi trường hoạt động; cải thiện Thiết bị và Dịch vụ của chúng tôi; và cho phép bạn tương tác với Thiết bị và các dịch vụ của Thiết bị.


Vì Dữ liệu thiết bị của bạn chỉ được xử lý khi bạn chọn ghép nối Thiết bị với Ứng dụng cho các mục đích của Dịch vụ nên chúng tôi coi việc xử lý này là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia.

Dữ liệu khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi


Tùy thuộc vào kiểu Thiết bị Máy lọc không khí của bạn, Ứng dụng có thể hiển thị một bảng câu hỏi ngắn liên quan đến các mối quan tâm của bạn về chất lượng không khí trong nhà; bạn đã dọn đến căn nhà / căn phòng của bạn cách đây bao lâu; và căn phòng nơi bạn đặt Thiết bị. Ứng dụng sẽ sử dụng các câu trả lời của bạn để cài đặt chế độ chạy phù hợp nhất cho Thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng có thể xử lý các câu trả lời cho bảng câu hỏi này để thực hiện phân tích và có thể sử dụng kết quả vào mục đích cải tiến hoặc phát triển và/hoặc tiếp thị sản phẩm.
 

Vì Dữ liệu khác mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi chỉ được xử lý khi bạn chọn ghép nối (các) Thiết bị với Ứng dụng cho các mục đích của Dịch vụ nên chúng tôi coi việc xử lý này là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia và, trong phạm vi dữ liệu được xử lý cho mục đích phân tích dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Cookie và Dữ liệu phân tích


Chúng tôi sử dụng cookie, thẻ hoặc các công nghệ tương tự (“Cookie”) để vận hành, cung cấp, cải tiến, hiểu và tùy chỉnh các Dịch vụ của chúng tôi. Cookie cho phép chúng tôi nhận diện thiết bị di động của bạn và thu thập dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm số thiết bị duy nhất của người dùng, địa chỉ IP của thiết bị di động, loại trình duyệt internet di động hoặc hệ điều hành bạn đang sử dụng, dữ liệu phiên truy cập và mức sử dụng hoặc thông tin về hiệu suất liên quan đến dịch vụ, thông tin về cách bạn sử dụng Ứng dụng. 


Khi bạn đồng ý chia sẻ dữ liệu Ứng dụng của bạn để giúp cải thiện Ứng dụng và nhận các dịch vụ được cá nhân hóa, chúng tôi sẽ thu thập và xử lý dữ liệu sử dụng Ứng dụng của bạn như được mô tả chi tiết dưới đây. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi xử lý dữ liệu Ứng dụng của bạn và theo đúng các hướng dẫn của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng Cookie để giúp chúng tôi thu thập thông tin của bạn.


Ứng dụng này sử dụng Google Firebase, một dịch vụ phân tích do Google cung cấp. Google Firebase sử dụng cookie hoặc các kỹ thuật tương tự, nhằm giúp Ứng dụng phân tích những mô hình lưu lượng tổng thể qua Ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách truyền đến Google những thông tin do cookie tạo ra về cách sử dụng Ứng dụng, Google đảm bảo rằng địa chỉ IP của bạn được ẩn danh trước khi có thể sử dụng chức năng định vị địa lý và địa chỉ IP của bạn được thay thế bằng một địa chỉ IP chung trước khi lưu trữ. Google có thể sử dụng thông tin này để đánh giá cách sử dụng Ứng dụng của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động Ứng dụng cho chúng tôi, cũng như để cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động của Ứng dụng và mức sử dụng Ứng dụng.


Để biết thêm thông tin về việc sử dụng Cookie trong Ứng dụng này, vui lòng đọc Thông báo về Cookie của chúng tôi có trong phần cài đặt quyền riêng tư của Ứng dụng. Xin lưu ý rằng chúng tôi chỉ xử lý Cookie và dữ liệu Phân tích của bạn sau khi bạn đã đồng ý.

Đọc thêmĐọc ít hơn

Dữ liệu xếp hạng và đánh giá


Nếu bạn viết đánh giá hoặc xếp hạng Ứng dụng trên các cửa hàng ứng dụng, chúng tôi có thể xử lý thông tin đó để trả lời nhận xét và câu hỏi của bạn, hiểu được cảm giác của bạn khi sử dụng Ứng dụng, làm quen với nhận thức chung của bạn về Ứng dụng và thương hiệu của chúng tôi, và sử dụng những thông tin chi tiết này để cải thiện Ứng dụng và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể thấy tên người dùng, xếp hạng, nhận xét của bạn trên cửa hàng ứng dụng và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn quyết định chia sẻ với chúng tôi hoặc công bố công khai. Chúng tôi không liên kết thông tin này với thông tin đăng nhập tài khoản của bạn hoặc với bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi nắm giữ từ bạn trừ khi bạn yêu cầu chúng tôi làm như vậy. Khi bạn yêu cầu hỗ trợ khách hàng, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn để theo dõi trường hợp của bạn và hướng dẫn bạn quy trình hỗ trợ khách hàng của chúng tôi theo phần ‘Hỗ trợ khách hàng’ bên dưới. 

 

Chúng tôi coi việc xử lý xếp hạng và dữ liệu đánh giá của bạn là dựa trên lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Hỗ trợ khách hàng


Chúng tôi vận hành và cung cấp các Dịch vụ, bao gồm hỗ trợ khách hàng và cải thiện, khắc phục và tùy chỉnh Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn yêu cầu hỗ trợ khách hàng, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả tương tác của bạn với Versuni và phương thức liên hệ với bạn để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ hỗ trợ cần thiết. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của bạn để trả lời câu hỏi của bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.


Chúng tôi coi việc xử lý dữ liệu Hỗ trợ khách hàng của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên tham gia.

Dữ liệu kết hợp


Chúng tôi có thể kết hợp dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm Dữ liệu tài khoản, Dữ liệu thiết bị và Dữ liệu Cookie, với dữ liệu được thu thập trong quá trình bạn tương tác và sử dụng các kênh kỹ thuật số của chúng tôi ví dụ như mạng xã hội, trang web, email, ứng dụng và các sản phẩm được kết nối, bao gồm địa chỉ IP, Cookie, thông tin thiết bị di động, thông tin liên lạc bạn nhấp vào hoặc nhấn vào, thông tin chi tiết vị trí và các trang web bạn truy cập.

 

Chúng tôi có thể phân tích Dữ liệu kết hợp để cung cấp cho bạn Dịch vụ được cá nhân hóa. Dữ liệu kết hợp cũng giúp chúng tôi cải thiện nội dung, chức năng cùng khả năng sử dụng của Ứng dụng, (các) Thiết bị và Dịch vụ cũng như để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới. Chúng tôi coi việc xử lý Dữ liệu kết hợp của bạn là dựa trên lợi ích hợp pháp.

 

Nếu bạn chọn nhận thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của chúng tôi có thể liên quan đến bạn dựa trên sở thích và hành vi trực tuyến của bạn, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo qua email và các kênh kỹ thuật số khác, chẳng hạn như ứng dụng di động và mạng xã hội. Chúng tôi có thể sẽ phân tích Dữ liệu kết hợp của bạn nhằm điều chỉnh thích hợp các thông tin theo đúng sở thích và hành vi của bạn, cũng như mang đến cho bạn trải nghiệm liên quan và cá nhân hóa tốt hơn. Trước khi gửi bất kỳ thông tin quảng cáo nào, chúng tôi sẽ xin chấp thuận của bạn.

Quyền truy cập


Khi Ứng dụng cần quyền truy cập vào các cảm biến trên thiết bị di động của bạn (ví dụ: máy ảnh, Wi-Fi, vị trí địa lý hoặc Bluetooth) hoặc dữ liệu khác (ví dụ: ảnh) cho các mục đích của Dịch vụ, chúng tôi sẽ xin chấp thuận của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu đó khi cần thiết để cung cấp Dịch vụ cho bạn và chỉ sau khi bạn chấp thuận.


 

 • Quyền chung
 • Wi-Fi. Để thiết lập ghép nối (các) Thiết bị của bạn. 
 • Camera. Để quét mã QR để bắt đầu ghép nối (các) Thiết bị.
 • Ảnh. Để bật chức năng chia sẻ ảnh, cho phép bạn chụp nhanh ảnh chất lượng không khí trong nhà hoặc ngoài trời và chia sẻ chúng qua SMS/WeChat hoặc các kênh mạng xã hội khác.
 • Gọi điện thoại. Để cho phép bạn gọi cho bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi thông qua Ứng dụng.
 • Vị trí địa lý chung và vị trí cụ thể. 
 • Ghép nối thiết bị. Hệ điều hành Android yêu cầu vị trí địa lý chung để kết nối Ứng dụng với Thiết bị. Hệ điều hành iOS yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu vị trí để nhận dạng khi (các) Ứng dụng và Thiết bị ở gần. Chúng tôi không xử lý dữ liệu đó theo bất kỳ cách nào. Dữ liệu được lưu trữ trong thiết bị di động của bạn, nơi chúng tôi không có quyền truy cập vào dữ liệu đó. Nếu bạn xóa hồ sơ của bạn hoặc Ứng dụng, dữ liệu này sẽ bị xóa khỏi thiết bị di động của bạn.
 • Tìm Versuni gần nơi bạn sống. Khi bạn bật chức năng này, chúng tôi sử dụng dữ liệu vị trí của bạn để chỉ đường cho bạn đến cửa hàng hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng gần nơi bạn sống.
 • Chế độ Auto Plus. Nếu bạn chia sẻ vị trí của bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin chất lượng không khí theo thời gian thực trong Ứng dụng. Nếu bạn bật chế độ Auto Plus, Thiết bị sẽ tự động điều chỉnh hiệu suất (tốc độ quạt) dựa trên thông tin chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời theo thời gian thực. Chế độ Auto Plus cũng tính đến kiểu sử dụng Thiết bị của bạn. Điều này có thể dẫn đến hiệu suất tốt hơn và/hoặc tiêu thụ điện năng thấp hơn cho Thiết bị của bạn. Bạn có thể bật và tắt chế độ Auto Plus trong cài đặt Ứng dụng của bạn bất kỳ lúc nào.  
 • Tập tin. Ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào các tập tin của thiết bị di động để lưu trữ cấu hình ngôn ngữ và các tập tin khác mà Ứng dụng sử dụng để hoạt động (ví dụ: đồ họa, tập tin đa phương tiện hoặc nội dung chương trình lớn khác). Nếu bạn xóa Ứng dụng, dữ liệu sẽ bị xóa khỏi thiết bị di động.
 • Các quyền của Máy lọc không khí.  
 • Thông tin về thời tiết và chất lượng không khí. Khi bật quyền này, Ứng dụng chia sẻ dữ liệu vị trí ẩn danh của bạn (dữ liệu ở cấp thành phố) với một bên thứ ba để cung cấp cho bạn bản đồ vị trí với thông tin chất lượng không khí trong Trang chủ của Ứng dụng. Bên thứ ba được đề cập ở đây là AirMatters. 


Bạn có thể chặn quyền Ứng dụng của bạn bất cứ lúc nào thông qua các cài đặt trên thiết bị di động của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định chặn, bạn có thể không sử dụng được, toàn bộ hoặc một phần, Dịch vụ của chúng tôi.

Đọc thêmĐọc ít hơn

Chúng tôi chia sẻ Dữ liệu cá nhân với ai?


Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, đối tác kinh doanh hoặc các bên thứ ba khác theo Thông báo về quyền riêng tư này và/hoặc pháp luật hiện hành.


Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để giúp chúng tôi vận hành, cung cấp, cải tiến, hiểu, tùy chỉnh, hỗ trợ và tiếp thị Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ sau đây:
 

 • Nhà cung cấp dịch vụ CNTT và điện toán đám mây

Các nhà cung cấp dịch vụ này cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng lưới, dung lượng lưu trữ, dịch vụ giao dịch và/hoặc công nghệ liên quan cần thiết để chạy Ứng dụng hoặc cung cấp Dịch vụ. 

 • Nhà cung cấp dịch vụ phân tích.

Các nhà cung cấp dịch vụ này cung cấp phần cứng, phần mềm, mạng lưới, dung lượng lưu trữ và/hoặc công nghệ liên quan cần thiết mà chúng tôi yêu cầu để thực hiện phân tích Ứng dụng.  Chúng tôi yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phải cung cấp mức độ bảo vệ thích hợp cho dữ liệu cá nhân của bạn tương đương với mức độ mà chúng tôi cung cấp. Các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi chỉ được phép xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và chỉ nhằm phục vụ các mục đích cụ thể được đề cập ở trên, chỉ có quyền truy cập vào lượng dữ liệu tối thiểu mà họ cần để cung cấp một dịch vụ cụ thể và phải bảo vệ an toàn cho dữ liệu cá nhân của bạn.


Các bên thứ ba khác

Versuni cũng có thể làm việc với các bên thứ ba, những người sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích riêng của họ. Nếu chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bên thứ ba có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để phục vụ cho mục đích riêng của họ, chúng tôi đảm bảo sẽ thông báo cho bạn và/hoặc xin chấp thuận của bạn nếu được yêu cầu theo pháp luật hiện hành trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn. Trong trường hợp này, vui lòng đọc kỹ các thông báo về quyền riêng tư của các bên thứ ba để được thông báo về những quy tắc thực hành quyền riêng tư của họ, bao gồm loại dữ liệu cá nhân họ thu thập và cách họ sử dụng, xử lý và bảo vệ những dữ liệu này.

 

Versuni đôi khi bán một bộ phận kinh doanh hoặc một phần của bộ phận kinh doanh cho một công ty khác. Việc chuyển quyền sở hữu như vậy có thể bao gồm chuyển giao những dữ liệu cá nhân liên quan trực tiếp đến bộ phận kinh doanh đó của bạn cho công ty mua. Tất cả các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo Thông báo quyền riêng tư của chúng tôi đều được chúng tôi tự do chuyển nhượng cho bất kỳ chi nhánh nào của chúng tôi, liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, tái cấu trúc hoặc bán tài sản hoặc được pháp luật thừa nhận hoặc theo cách khác, và chúng tôi có thể chuyển giao dữ liệu cá nhân của bạn cho mọi chi nhánh, người thừa kế hoặc chủ sở hữu mới của chúng tôi.

 

Nếu Thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng điều khiển bằng giọng nói, vui lòng chọn và đọc phần thông tin dưới đây về xử lý dữ liệu điều khiển bằng giọng nói. Vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng (airpurifier.service@versuni.com) nếu bạn không biết Thiết bị của bạn hỗ trợ chức năng trợ lý giọng nói nào.

 

Amazon Alexa

Ở một số quốc gia, chức năng Máy lọc không khí Philips cho phép bạn điều khiển Thiết bị của bạn bằng Amazon Alexa. Nếu bạn bật chức năng này, Versuni sẽ cho phép bạn kết nối Tài khoản Amazon của bạn với tài khoản Versuni của bạn. Khi kết nối các tài khoản của bạn, Versuni và Amazon áp dụng các biện pháp kỹ thuật một cách độc lập để xác thực danh tính của bạn. Versuni chia sẻ mã nhận dạng tài khoản nhưng không chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản của bạn, bao gồm tên hoặc địa chỉ email, với Amazon.
 

Khi bạn nói chuyện với Alexa, Amazon sẽ gửi một phiên bản bằng văn bản các lệnh thoại của bạn cho chúng tôi cùng với một mã nhận dạng duy nhất. Chúng tôi xử lý thông tin này để thực hiện các lệnh của bạn và đưa ra phản hồi theo Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ phản hồi bằng văn bản của chúng tôi với Amazon để Amazon có thể thông báo cho bạn về kết quả lệnh của bạn theo Thông báo về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Amazon. Versuni và Alexa cũng có thể trao đổi thông tin về (các) Thiết bị mà bạn quyết định điều khiển thông qua Chức năng, bao gồm cả khi bạn cập nhật, thay đổi hoặc xóa Thiết bị.
 

Bạn hiểu rằng các lệnh và phản hồi của bạn có thể ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân. Bạn cũng hiểu rằng Amazon cung cấp các dịch vụ của riêng Amazon cho bạn và thông qua việc bật Chức năng, bạn hướng dẫn chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Amazon. Amazon có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, nơi có thể có khung pháp lý khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách tắt Chức năng. Vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Amazon Alexa để biết thêm thông tin. Điều khoản sử dụngThông báo về quyền riêng tư.

 

Google Assistant

Ở một số quốc gia, chức năng Máy lọc không khí Philips cho phép bạn điều khiển Thiết bị của bạn bằng Google Assistant. Nếu bạn bật chức năng này, Versuni sẽ cho phép bạn kết nối Tài khoản Google của bạn với tài khoản Versuni của bạn. Khi kết nối các tài khoản của bạn, Versuni và Google áp dụng các biện pháp kỹ thuật một cách độc lập để xác thực danh tính của bạn. Chúng tôi chia sẻ mã nhận dạng tài khoản nhưng không chia sẻ thông tin đăng nhập tài khoản của bạn, bao gồm tên hoặc địa chỉ email, với Google.

 

Khi bạn nói chuyện với Google Assistant, Google sẽ gửi một phiên bản bằng văn bản các lệnh thoại của bạn cho chúng tôi cùng với một mã nhận dạng duy nhất. Chúng tôi xử lý thông tin này để thực hiện các lệnh của bạn và đưa ra phản hồi theo Thông báo về quyền riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi chia sẻ phản hồi bằng văn bản của chúng tôi với Google để Google có thể thông báo cho bạn về kết quả lệnh của bạn theo Thông báo về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Google. Versuni và Google cũng có thể trao đổi thông tin về (các) Thiết bị mà bạn quyết định điều khiển thông qua Chức năng, bao gồm cả khi bạn cập nhật, thay đổi hoặc xóa Thiết bị.

 

Bạn hiểu rằng các lệnh và phản hồi của bạn có thể ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân. Bạn cũng hiểu rằng Google cung cấp các dịch vụ của riêng Google cho bạn và thông qua việc bật Chức năng, bạn hướng dẫn chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với Google. Google có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, nơi có thể có khung pháp lý khác về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bạn có thể rút lại sự chấp thuận của bạn bất kỳ lúc nào bằng cách tắt Chức năng. Vui lòng đọc Thông báo về quyền riêng tư và Điều khoản sử dụng của Google Assistant để biết thêm thông tin.

 

IFTTT

Versuni cung cấp cho bạn chức năng tận hưởng các dịch vụ IFTTT với Thiết bị của bạn. IFTTT là viết tắt của If This, Then That. Bạn có thể tìm thêm thông tin về các dịch vụ mà họ cung cấp trên trang web IFTTT của họ.

 

Nếu muốn tận hưởng chức năng này, bạn nên tạo một tài khoản IFTTT, kết nối tài khoản IFTTT của bạn với tài khoản Versuni của bạn và thêm kết nối với Thiết bị của bạn.

 

Xin lưu ý rằng để tận hưởng các dịch vụ này, chúng tôi sẽ phải chia sẻ một số Dữ liệu cá nhân của bạn với IFTTT. Versuni và IFTTT áp dụng các biện pháp kỹ thuật một cách độc lập để xác thực danh tính của bạn. Khi bạn sử dụng IFTTT, mã token nhận dạng của bạn, id thiết bị và trình kích hoạt được chia sẻ giữa các công ty để thực thi dịch vụ được yêu cầu.

 

Bạn hiểu và thừa nhận rằng IFTTT cung cấp cho bạn các dịch vụ của riêng họ và bằng cách cho phép điều này, bạn hướng dẫn chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với IFTTT. IFTTT có thể xử lý dữ liệu cá nhân của bạn ở các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, các quốc gia này có thể có khung pháp lý khác để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Vui lòng đọc Điều khoản sử dụng về Quyền riêng tư của IFTTT để biết thêm thông tin Chính sách về quyền riêng tư - IFTTT.

 

Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn bằng cách ngắt kết nối dịch vụ IFTTT hoặc Applet của Máy lọc không khí Philips. Sau khi bạn ngắt kết nối, chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu cá nhân của bạn với IFTTT nữa.

 

Chuyển giao qua biên giới

Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được lưu trữ và xử lý tại bất kỳ quốc gia nào chúng tôi có cơ sở vật chất hoặc liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ tại đây và bằng cách sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ, bạn thừa nhận việc chuyển giao (nếu có) thông tin đến các quốc gia bên ngoài quốc gia cư trú của bạn, nơi có thể áp dụng các quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với quy tắc tại quốc gia của bạn. Trong một số trường hợp nhất định, tòa án, cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan quản lý hoặc cơ quan an ninh ở những quốc gia khác có thể có quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn.


Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển đến các công ty liên kết hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người được Ủy ban Châu Âu công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ dữ liệu thích hợp theo tiêu chuẩn EEA. Đối với việc chuyển đến các quốc gia không được Ủy ban Châu Âu coi là thích hợp, chúng tôi đã áp dụng các biện pháp thích hợp, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được Ủy ban Châu Âu thông qua để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn.

Đọc thêmĐọc ít hơn

Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu của bạn trong bao lâu?


Chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết hoặc được cho phép theo (các) mục đích thu thập dữ liệu, sau đó, chúng tôi sẽ xóa theo các yêu cầu của luật hiện hành. Các tiêu chí được sử dụng để xác định thời gian lưu trữ của chúng tôi bao gồm: (i) việc bạn sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ; (ii) chúng tôi có phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý nào hay không; hoặc (iii) hành động lưu trữ có được khuyến khích theo vị trí pháp lý của chúng tôi hay không (ví dụ liên quan đến các quy định về giới hạn, tranh chấp hoặc điều tra theo luật định).

Các lựa chọn và quyền lợi của bạn


Nếu bạn muốn gửi yêu cầu truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp trước đó cho chúng tôi hoặc nếu bạn muốn gửi yêu cầu nhận bản sao điện tử dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích chuyển dữ liệu đó cho một công ty khác (trong phạm vi bạn có quyền chuyển dữ liệu này theo luật hiện hành), bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Liên hệ với chúng tôi | Versuni. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn theo quy định của pháp luật hiện hành.


Trong yêu cầu của bạn, hãy làm rõ những dữ liệu cá nhân bạn muốn truy cập, sửa chữa, xóa, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý. Để bảo vệ bạn, chúng tôi chỉ có thể thực hiện các yêu cầu liên quan đến dữ liệu cá nhân được liên kết với tài khoản, địa chỉ email hoặc thông tin tài khoản khác mà bạn sử dụng để gửi yêu cầu cho chúng tôi và chúng tôi có thể cần xác minh danh tính của bạn trước khi thực thi yêu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện theo yêu cầu của bạn càng sớm càng tốt và phù hợp với luật hiện hành.


Trong trường hợp chúng tôi thu thập và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn dựa trên sự chấp thuận, bạn có quyền thu hồi chấp thuận vào bất kỳ thời điểm nào mà không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự chấp thuận trước khi bạn thu hồi chấp thuận. 


Xin lưu ý rằng nếu bạn sử dụng (một số) lựa chọn và quyền hạn của bạn, bạn có thể không sử dụng được, toàn bộ hoặc một phần, Ứng dụng hoặc Dịch vụ của chúng tôi nữa.

Đọc thêmĐọc ít hơn

Chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn


Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân được bạn giao phó cho chúng tôi để tránh bị thay đổi, mất, sử dụng sai, tiết lộ hoặc truy cập một cách vô tình hay trái phép. Chúng tôi sử dụng nhiều công nghệ bảo mật, các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để giúp bảo vệ dữ liệu của bạn. Vì mục đích này, chúng tôi đã thực hiện, cùng với những biện pháp khác, kiểm soát truy cập, sử dụng tường lửa và giao thức bảo mật.

Thông tin đặc biệt dành cho cha mẹ


Mặc dù Ứng dụng và Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ vị thành niên, như được định nghĩa theo luật hiện hành, chúng tôi không có ý định xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên. Chúng tôi đặc biệt khuyến khích cha mẹ và người giám hộ đóng vai trò tích cực trong các hoạt động và sở thích trực tuyến của con họ.


Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ biết rằng con của họ đã cung cấp dữ liệu cá nhân của trẻ cho chúng tôi khi chưa có sự đồng ý, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Liên hệ với chúng tôi | Versuni. Nếu chúng tôi biết rằng trẻ vị thành niên đã cung cấp dữ liệu cá nhân của trẻ cho chúng tôi, chúng tôi có thể xóa dữ liệu này khỏi tệp của mình.

Thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư này


Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này tùy từng thời điểm. Khi cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi cũng sẽ cập nhật ngày tháng ở phần đầu của Thông báo về quyền riêng tư này.


Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại phiên bản mới nhất của Thông báo về quyền riêng tư này.


Thông báo về quyền riêng tư mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi phát hành. Nếu bạn không đồng ý với thông báo sửa đổi, bạn nên thay đổi tùy chọn của bạn hoặc ngừng sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi. Khi tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã biết và đồng ý với Thông báo về quyền riêng tư đã được sửa đổi.

Liên hệ với chúng tôi


Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Thông báo về quyền riêng tư này hoặc về cách chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Liên hệ với chúng tôi | Versuni. Ngoài ra, bạn có quyền khiếu nại với cơ quan giám sát có thẩm quyền tại quốc gia hoặc khu vực của bạn.


Versuni Netherlands B.V. 
Claude Debussylaan 88, 1082 MD, 
Amsterdam, The Netherlands

Thông tin bổ sung dành cho Cư dân California

 

Phần 1798.83 của Bộ luật Dân sự California cho phép khách hàng của chúng tôi là cư dân California được yêu cầu và lấy từ chúng tôi, mỗi năm một lần và miễn phí, thông tin về những dữ liêu cá nhân (nếu có) mà chúng tôi đã tiết lộ với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp trong năm lịch trước đó. Nếu áp dụng, thông tin này sẽ bao gồm danh sách những loại dữ liệu cá nhân đã được chia sẻ cũng như tên và địa chỉ của tất cả các bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ thông tin trong năm lịch ngay trước đó.  Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng truy cập trang web quyền riêng tư của chúng tôi: domesticappliances.philips.com/privacy


Căn cứ vào Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California năm 2018 (“CCPA”), chúng tôi cung cấp các thông tin sau đây về những loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý về cư dân California thông qua Thiết bị và/hoặc Máy móc.  Để biết chi tiết về cách chúng tôi xử lý Thông tin cá nhân theo CCPA trong các bối cảnh khác, vui lòng truy cập vào đây.  Theo CCPA, “Thông tin cá nhân” là thông tin xác định danh tính, liên quan đến hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý với một cư dân hoặc hộ gia đình California cụ thể.  


Nguồn thông tin cá nhân  

 

Chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân từ: 


• Những tương tác của chúng tôi với bạn thông qua Thiết bị và/hoặc Máy móc; và 

• Các công ty chi nhánh của chúng tôi và các đối tác tiếp thị chung và/hoặc các đối tác kinh doanh.


Thu thập và tiết lộ thông tin cá nhân  

Biểu đồ sau đây trình bày chi tiết những loại Thông tin cá nhân về cư dân California mà chúng tôi dự định thu thập, cũng như loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập và tiết lộ cho các mục đích kinh doanh hoạt động của chúng tôi trong 12 tháng trước đó. 

Loại thông tin cá nhân

Bên thứ ba nhận được thông tin này cho các mục đích kinh doanh hoạt động 

Thông tin xác định danh tính, chẳng hạn như tên, thông tin liên hệ, địa chỉ IP và các mã nhận dạng trực tuyến khác.

Công ty chi nhánh và công ty con của chúng tôi; nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy; đối tác kinh doanh; nhà cung cấp tài khoản mạng xã hội của bạn, liên quan đến hoạt động chia sẻ xã hội mà bạn chọn sử dụng theo Thông báo về quyền riêng tư này. 

Thông tin cá nhân như được định nghĩa trong luật hồ sơ khách hàng của California, chẳng hạn như tên và thông tin liên hệ.

Công ty chi nhánh và công ty con của chúng tôi; nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy theo Thông báo về quyền riêng tư này. 

Đặc điểm của các phân loại được bảo vệ theo luật liên bang hoặc luật California, chẳng hạn như ngôn ngữ chính.

Công ty chi nhánh và công ty con của chúng tôi; nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy theo Thông báo về quyền riêng tư này.

Thông tin Internet hoặc thông tin hoạt động mạng, chẳng hạn như lịch sử duyệt web và các tương tác với các dịch vụ trực tuyến của chúng tôi

Công ty chi nhánh và công ty con của chúng tôi; nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy; và đối tác kinh doanh; nhà cung cấp tài khoản mạng xã hội của bạn, nhất quán với các lựa chọn của bạn theo Thông báo về quyền riêng tư này.

Dữ liệu vị trí địa lý, chẳng hạn như vị trí thiết bị.

Công ty chi nhánh và công ty con của chúng tôi; nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy theo Thông báo về quyền riêng tư này.

Các tham chiếu rút ra từ bất kỳ Thông tin cá nhân nào được liệt kê ở trên để tạo hồ sơ, ví dụ: sở thích, hành vi và đặc điểm của một cá nhân 

Công ty chi nhánh và công ty con của chúng tôi; nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đáng tin cậy theo Thông báo về quyền riêng tư này.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng các loại Thông tin cá nhân này cho mục đích điều hành, quản lý và duy trì hoạt động kinh doanh, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời hoàn thành các mục đích và mục tiêu kinh doanh của chúng tôi, như được mô tả ở trên trong phần “Chúng tôi thu thập loại Dữ liệu cá nhân nào và vì Mục đích gì?”   

Chúng tôi không bán Thông tin cá nhân trong 12 tháng trước đó, vì giao dịch “bán” được định rõ trong Đạo luật về Quyền riêng tư của người tiêu dùng California (CCPA). Chúng tôi không bán Thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi.

 

Các quyền lợi và yêu cầu của cá nhân 

 

Nếu bạn là cư dân California, bạn có thể yêu cầu chúng tôi: 

 

• Tiết lộ cho bạn những thông tin sau đây bao gồm 12 tháng trước khi bạn yêu cầu:  

o Loại Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn và loại nguồn mà chúng tôi thu thập Thông tin cá nhân từ đó; 

o Phần Thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn;  

o Mục đích kinh doanh hoặc thương mại để thu thập (nếu có) Thông tin cá nhân về bạn; và  

o Loại Thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đã chia sẻ hoặc tiết lộ theo cách khác và bên thứ ba mà chúng tôi đã chia sẻ hoặc những người mà chúng tôi đã tiết lộ Thông tin cá nhân đó (nếu có).  


• Xóa Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn.  


Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu tiết lộ hoặc xóa những thông tin được mô tả ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:  domesticappliances.philips.com/privacy.  Chúng tôi sẽ xác minh và phản hồi yêu cầu của bạn như được mô tả trong phần “Các lựa chọn và quyền lợi của bạn” ở trên và phù hợp với luật hiện hành, có tính đến loại và độ nhạy cảm của Thông tin cá nhân theo yêu cầu.  Chúng tôi có thể cần yêu cầu thêm Thông tin cá nhân từ bạn, chẳng hạn như địa chỉ email, địa chỉ gửi thư hoặc số điện thoại để xác minh danh tính của bạn và bảo vệ tránh khỏi các yêu cầu gian lận. Nếu bạn đưa ra yêu cầu xóa, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh yêu cầu của bạn trước khi chúng tôi xóa Thông tin cá nhân của bạn.  


Bạn có quyền không bị phân biệt đối xử bất hợp pháp khi thực hiện các quyền lợi của bạn theo CCPA.  

Đại lý được ủy quyền 

Nếu bạn muốn đưa ra yêu cầu với tư cách là một đại lý được ủy quyền thay mặt cho cư dân California, bạn có thể sử dụng các phương thức gửu yêu cầu đã nêu ở trên.  Là một phần của quy trình xác minh của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp, nếu có:  


• Bằng chứng về việc bạn đã đăng ký với Bộ trưởng Ngoại giao California để tiến hành hoạt động kinh doanh tại California; 

• Giấy ủy quyền của cư dân California theo các mục 4000-4465 của Bộ luật Di chúc; 

• Văn bản cho phép mà cư dân California đã cho phép bạn thay mặt cư dân đưa ra yêu cầu.  Văn bản cho phép này phải do cư dân California ký (qua chữ ký thực hoặc chữ ký điện tử).   


Nếu bạn đang thay mặt một cư dân California đưa ra yêu cầu và chưa cung cấp cho chúng tôi giấy ủy quyền của cư dân đó theo các mục 4000-4465 của Bộ luật Di chúc, chúng tôi cũng có thể yêu cầu cư dân đó: 


• Cung cấp cho bạn văn bản cho phép có chữ ký của cư dân để thay mặt cư dân thực hiện yêu cầu; 

• Xác minh danh tính của chính cư dân đó trực tiếp với chúng tôi. 

• Trực tiếp xác nhận với chúng tôi rằng cư dân đã cho phép bạn gửi yêu cầu.

Đọc thêmĐọc ít hơn

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox