Trung tâm tin tức | Việt Nam

Nguyễn Minh Huyền

Nguyễn Minh Huyền

Trưởng phòng Marketing, Bộ phận thiết bị y tế

Philips Việt Nam 

Tel: +84 932316699

Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox