Advancing
quantitative analysis

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

Quantification Software

Philips quantification tools are designed to get the data necessary to drive decisions that can result in quality patient care and efficiencies. View and interrogate data on-cart and off-cart to enhance department workflow.