Advancing radiology clinical decisions

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*

General Imaging

The EPIQ platform offers our highest level of premium performance. It joins our family of outstanding systems that offer superb image quality for diagnostic confidence, automated quantification, and workflow solutions to enhance throughput.