Refurbished Systems - Mobile C-arm

Refurbished Mobile C-arms

An ideal choice for the future

Refurbished Systems - Mobile C-arm

Diamond Select offers a select group of Philips reliable, pre-owned Mobile C-arm systems. They have been carefully chosen, refurbished, updated, and quality tested. These systems are fully supported throughout their lifetime.

 

Contact us

Thông Tin Liên Hệ

* Trường này là bắt buộc
*

Chi tiết liên lạc

*
*
*

Chi tiết công ty

*
*
*
*
*

Chi tiết doanh nghiệp

Bằng cách nêu rõ lý do liên hệ của bạn, chúng tôi sẽ có thể cung cấp cho bạn một dịch vụ tốt hơn.
*
*